Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2021

Město Šluknov již počtvrté dalo možnost svým občanům rozhodnout o výběru investiční akce, která bude zařazena do rozpočtu města k realizaci v uskuteční v tomto roce. Na výběr bylo ze 6 akcí, které je možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat. Letos jsme obdrželi celkem 447 hlasovacích lístků (405 hlasů elektronicky a 42 hlasů písemně).

Akcí, která obdržela nejvíce hlasů, se nakonec s výraznou převahou s 377 hlasy stala oprava cestní sítě na hřbitově v Království. V rámci akce budou dokončeny obrubníky cesty a celá cesta bude vydlážděna ze žulových odseků (tzv. dlažba nadivoko), tedy ve stejném duchu jako je proveden např. povrch křížové cesty ve Šluknově. Realizaci předpokládáme v jarních či brzkých letních měsících.

V přehledu níže si můžete prohlédnout celkové pořadí hlasování. Všem hlasujícím děkujeme.

Pořadí projektu Název projektu Počet hlasů

1. Oprava cestní sítě na hřbitově v Království: 377
2. Obnova vodovodního systému kašny na nám. Míru: 36
3. Zřízení nových schránek v urnovém háji ve Šluknově: 24
4. Rekonstrukce toalet v domě kultury: 6
5. Nová (z odolnějšího materiálu) oplocení dětských hřišť ve městě: 3
6. Nový záhon trvalek na Malém náměstí: 1

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení