Od 1. dubna 2021 dochází k výrazné změně v nakládání s objemnými odpady ve Šluknově

Nově bude možné objemný odpad předat pouze v kompostárně v ul. Tovární  1088 ve Šluknově. V kompostárně bude možné odevzdat zdarma 500 kg objemného odpadu za domácnost a rok.

Od 1. dubna 2021 dochází k výrazné změně v nakládání s objemnými odpady ve Šluknově
  • Nově bude možné objemný odpad předat pouze v kompostárně v ul. Tovární  1088 ve Šluknově.
  • Otevírací doba kompostárny je úterý 8:00 – 16:00; čtvrtek 8:00 – 14:00; sobota 8:00 – 14:00. Polední pauza je od 12:00 do 12:30.
  • V kompostárně bude možné odevzdat zdarma 500 kg objemného odpadu  za domácnost a rok.
  • Při předání odpadu bude nutné se prokázat kartičkou, kterou při prvním předání obdržíte v kompostárně.
  • Minimálně 3 x ročně budou ve Šluknově přistaveny velkokapacitní kontejnery na objemný odpad. Odpad zde může odevzdat každý občan po prokázání trvalého bydliště ve Šluknově (občanským průkazem). O místě a času vás budeme včas informovat ve Šluknovských novinách, na webových stránkách města Šluknova a ve vitrínách města Šluknova.
  • Pro ostatní odpady nadále zůstává v provozu sběrný dvůr v areálu Technických služeb s.r.o., Císařský 378, Šluknov v běžných otvíracích dobách.

Důvodem tohoto opatření je zamezení zneužívání systému odpadového hospodářství města Šluknova. Likvidace odpadů pouze ze sběrného dvora činila v roce 2020  1.080.946 Kč a odevzdalo se tam celkem 497,803 tun objemného odpadu. Lze se domnívat, že tento systém je zneužíván některými občany města Šluknova, kdy na svůj občanský průkaz předávají odpady i za občany jiných obcí, z blízkého Německa nebo od podnikatelů. Za tento rozmar bychom však v brzké době zaplatili všichni.

Od 1.1.2021 je v platnosti nový zákon o odpadech, který stanovuje, že poplatek za odpad odložený na skládce bude stanovený podle množství odpadu na 1 osobu v obci a rok. Do 200 kg na osobu činí 500 Kč (pozor poplatek + cena 1900, takže celkem 2400 Kč za 1 tunu) V současnosti však produkujeme ve Šluknově přes 350 kg odpadu na 1 osobu a rok. V budoucnu se dle zákona bude poplatek navyšovat a kilogramy naopak snižovat. Náklady se tak jednoznačně promítnou také do ceny za svoz odpadů. Snažíme se tak poctivé občany našeho města chránit před zbytečnými náklady a nepoctivci, kteří dosavadní systém zneužívali.

Děkujeme za vaše pochopení.

Buďte s námi ve spojení