Optimalizace nakládání s odpady ve sběrném dvoře ve Šluknově

Už je to pěkných pár let, kdy jsme se ve Šluknově mohli radovat z nově vybudovaného sběrného dvora. Ve své době převyšoval české standardy a poskytoval občanům města Šluknova službu na velmi dobré úrovni.

Čas však ubíhá rychle a tak chceme-li, abychom si tento standard udrželi je nutné náš sběrný dvůr „omladit“. Za přispění Krajského úřadu Ústeckého kraje jsme obdrželi investiční dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 ve výši 494.850 Kč. Tato částka nám pomáhá spolufinancovat pořízení nových kontejnerů, vyhotovení projektu nebo také zakoupení hardwaru pro zkvalitnění služeb v připravovaném sběrném dvoře. V blízké budoucnosti plánujeme vybudování nového odpadového centra, kde občané naleznou všechny odpady pod jednou střechou a kde prostředky pořízené z podpory kraje pomohou opět zvednout laťku v odpadovém hospodářství města Šluknova.

ORŽP, Naňáková

Buďte s námi ve spojení