Ve městě probíhají úpravy veřejného osvětlení

Jednou z oblastí veřejné správy, které se již několik let intenzivně věnujeme, je veřejné osvětlení. V této v minulosti poněkud opomíjené, a přitom nezanedbatelné oblasti komunální sféry, došlo za poslední dobu k velkým změnám, z nichž nejviditelnější byla zejména výměna 2/3 původních lamp za moderní LED svítidla v roce 2018. Díky tomu došlo k razantní úspoře několik set tisíc korun ročně, které můžeme věnovat na další rozvoj města.

Ke správě veřejného osvětlení nepatří jen výměna svítidel, ale mimo jiné i prověřování účelnosti a smysluplnosti jejich umístění. Jelikož roční náklady na provoz jednoho svítidla (jak za elektrickou energii, tak za jeho údržbu) dosahují cca 1.500 Kč, provádíme za účelem optimalizace postupnou kontrolu zejména v minulosti umístěných lamp.

Jak už z pojmenování „veřejné osvětlení“ vyplývá, svítidla by měla nasvětlovat zejména veřejné komunikace a veřejná prostranství. Bohužel podobně jako v jiných oblastech veřejné správy, i zde si město Šluknov nese dluh z minulosti, kdy byla celá řada svítidel umístěna za účelem nasvětlení soukromých pozemků (zahrad, zahrádek či soukromých příjezdových cest k objektům). Ač svítidla byla třeba umístěna s dobrým úmyslem, město nemůže suplovat zajištění pocitu bezpečí na soukromých pozemcích – to náleží primárně jejich vlastníkům. Na katastru města (včetně místních částí) bylo tak vytipováno přibližně 20 ks (z celkového počtu více než 1.100 lamp) obdobně nevhodně umístěných svítidel. V současné době tak dochází k jejich demontáži, resp. v případě další využitelnosti k přesunu na vhodnější místa. Občanům děkujeme za pochopení a v případě potřeby vylepšení nasvětlení veřejných komunikací a prostranství rádi přivítáme vaše podněty.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení