Přístavba za stávající budovou hasičárny

Ve Šluknově máme menší specifikum, které se týká hasičů. Profesionální i dobrovolná jednotka zde sdílí jednu budovu, a prostorové poměry jsou tak dosti stísněné.

Proto vyrůstá za stávající budovou hasičárny v Budišínské nová jednopodlažní přístavba. Díky ní bude rozšířeno sociální zařízení a šatna jednotky SDH a přistavěny tři nové místnosti skladů, které uvolní prostory současných garáží. Jedná se po provedení nových sekčních vrat a loňské rekonstrukci vytápění, elektroinstalace a podlah v garážích již o třetí etapu rekonstrukce objektu a hotova bude v srpnu letošního roku.
V příštím roce bychom rádi opravili ještě fasádu a střechu a až na drobné detaily bude rekonstrukce historické hasičárny hotova (základní kámen z roku 1923 je patrný u vstupu do budovy).

Buďte s námi ve spojení