Oprava komunikací v ulicích Dvořákova a B. Němcové

V pátek 13.8. bude zahájena již déle avizované oprava komunikací v ulicích Dvořákova a B. Němcové. Konkrétně v pátek a sobotu proběhne odfrézování stávajícího asfaltového povrchu v obou ulicích, poté bude následovat obnova dešťové kanalizace, která potrvá do konce září, v první polovině října pak proběhne pokládka nového povrchu.

Oprava komunikací v ulicích Dvořákova a B. Němcové

Všichni obyvatelé lokality budou v týdnu informování v místě dopravním značením. Pro komfort obyvatel ulice zůstanou po dobu provádění prací průjezdné, avšak prosíme o omezení průjezdu jen v nutných případech a zejména pro zde bydlící. Vyčnívající poklůpky a šachty budou sice barevně označeny, ale i tak při průjezdu zachovejte opatrnost. Průjezd bude omezen jen při fyzickém provádění prací frézování a pokládky, kdy konkrétní krátký úsek ulice nepůjde projet (včetně křížení s navazujícími úseky). Případný nutný průjezd a koordinaci prosím řešte přímo na místě s pracovníky realizační firmy Silnice Žáček – budou na místě přítomni od pátečních ranních hodin. V příloze přikládáme situační snímek dotčených úseků komunikací.

Buďte s námi ve spojení