Dotace na fasády a střechy pro rok 2022 aktuálně

Město Šluknov podporuje zlepšení celkového vzhledu města a bude tak i nadále pokračovat v podpoře vlastníků na opravě fasád a střech v centru města (území městské památkové zóny Šluknov). Termín podání žádostí je do 30.11.2021.

Snahou vedení města je nejen zlepšení vzhledu centra Šluknova, ale též postupné rozšiřování a zkvalitňování služeb v turistickém ruchu i oživení obchodu a služeb. Důsledkem by měla být širší nabídka služeb ve městě i delší pobyt návštěvníků ve městě, a tím i zlepšení a zvýšení kupní síly pro místní podnikatele a prodejce.

Velice vítáme zájem vlastníků objektů o zlepšení technického stavu svých objektů i jejich vzhledu, čímž přispívají k celkové vizualizaci a oblíbenosti našeho města.

Na 78. zasedání Rady města Šluknov byl odsouhlasen další, již 5. ročník tohoto dotačního titulu, a je tak možné si na příští rok akci připravit a požádat o příspěvek. S ohledem na skutečnost, že prováděné opravy vlastníků jsou ve velmi vysoké kvalitě, budou příspěvky navýšeny, a to následovně:

Dotace na opravu fasády

(ne pouhý nátěr či zateplení) fasády činí 400 Kč/m2 na čelní stěnu a 200 Kč/m2 na stěny ostatní. Maximální výše dotace činí 80.000 Kč na jeden obytný dům.

Dotace na výměnu krytiny

(ne pouhý nátěr nebo částečná oprava střechy nebo částečná oprava střechy nebo přeložení krytiny vyjma břidlice) činí 400 Kč/m2 na čelní část střechy, 200 Kč/m2 na části ostatní. Maximální výše dotace činí 50.000 Kč na jeden obytný dům.

 

Termín podání žádostí je do 30.11.2021.

 

A co je k tomuto potřeba?

  • Zejména projednání záměru se zástupci Státní památkové péče MěÚ Rumburk, který vydá závazné stanovisko, jenž je nutnou součástí Žádosti o neinvestiční účelovou dotaci na obnovu fasády, či výměnu střešní krytiny.
  • Dále je nutné vyplnit žádost, včetně stanovení čisté plochy fasády, či střechy, pro stanovení oprávněné výše dotace.
  • A také je velmi vhodné mít předjednány realizace prací s dohodnutou firmou, neboť se pak vyhnete problémům s časovou tísní při realizaci a možným vracením dotací kvůli nezhotovením prací z důvodu vytíženosti firem.

Veškeré informace naleznete v přílohách, které jsou níže ke stažení.

Pokud budete mít zájem o další informace, obraťte se na pracovníka Odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov P. Michala Buška – tel.: 412 315 332, e-mail: busek@mesto-sluknov.cz

 

Město v posledních letech ročně podpořilo vždy minimálně 5 obnov fasád a 1 střechu.

Pojďme společně udělat Šluknov hezčím.

 

ORŽP MěÚ Šluknov, Michal Bušek

Soubory ke stažení

clanky13303/01_text_dotacniho_programu_2022.pdf177 kBText dotačního programu 2022Vloženo: 16. 08. 2021, 14:24h
clanky13303/zadost_o_dotaci_-_fasada_2022.pdf185 kBŽádost o dotaci - fasáda 2022Vloženo: 16. 08. 2021, 14:25h
clanky13303/zadost_o_dotaci_-_strecha_2022.pdf185 kBŽádost o dotaci - střecha 2022Vloženo: 16. 08. 2021, 14:25h
clanky13303/01_vzor_smlouvy_2022.pdf194 kBVzor smlouvy 2022Vloženo: 16. 08. 2021, 14:24h
clanky13303/01_kriteria_2022.pdf41 kBKritéria 2022Vloženo: 16. 08. 2021, 14:24h

Buďte s námi ve spojení