První letošní ucelená oprava komunikace dokončena

Letošní velmi mírná zima nám umožnila (jak díky úspoře na zimní údržbě, tak díky samotné možnosti provádění stavebních prací) realizovat a úspěšně dokončit první letošní opravu kompletní komunikace.

Nejedná se o klasickou silnici, nýbrž zejména pěšími velmi intenzivně užívanou propojku ze Smetanovy ulice do ulice Na Příkopě, která ústí u domu s pečovatelskou službou. V minulosti se jednalo o rozbitou cestu s téměř nulovým zpevněním, která se po každém dešti stávala velmi rozblácenou.

V rámci prací jsme tak zbudovali štěrkové lože a cestu vydláždili žulovými kostkami – v případě pojížděné části komunikace formátovými velikosti 10x8 cm, které jsou vidění v celém centru města a v pěší části neformátovanou dlažbou, na pěších komunikacích ve městě již rovněž několikrát použitou.

Součástí akce rovněž bylo osazení mechanických zábran zamezujících výjezdu z parkoviště ve Smetance přes louku – původní opatření spočívající v zatravnění původní přes louku (která se postupně stávala oraništěm zcela nehodným centra města) vyjížděné cesty se bohužel ukázaly jako neúčelné. Motoristé vyjíždějící z parkoviště mají k dispozici pohodlnou dlážděnou cestu, na kterou bychom rádi navázali v příštím roce zadlážděním i navazující ulice ústící do Bezručovy pod kostelem. V příloze dokládáme několik fotografii z provádění prací včetně nového stavu komunikace.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení