Výsledky rozborů vody v městských studnách

Dne 2. května 2022 provedla společnost Aquatest a.s. pravidelné odběry vody ve veřejných studnách, studnách různých provozoven a ve studnách užívaných jednotlivými fyzickými osobami v soukromých objektech.

10 dní před samotným odběrem vody byla provedena dezinfekce městských studní. Odběr a následný rozbor vody byl proveden ze studní na p.p.č. 2887/2 v k.ú. Království, p.p.č. 14 v k.ú. Královka a na st.p.č. 50 v k.ú. Rožany a také byla odebrána voda v kašně v ul. Dr. E. Beneše na p.p.č. 678/1 v k.ú. Šluknov.

Výsledky rozborů jsou následující:

Studna na p.p.č. 2887/2 v k.ú. Království – předepsané parametry pro stanovení kvality pitné vody byly překročeny pouze v případě koliformních bakterií a to o 16 kolonií. Nejedná se o nebezpečné množství, ale vodu nelze prohlásit za pitnou. Zdravým osobám neuškodí, avšak osobám citlivějším nebo kojencům by mohla způsobit zdravotní potíže. Studna na p.p.č. 14 v k.ú. Královka - také zde je překročen stanovený nulový limit u koliformních bakterií a to o 53 jednotek. Byla zde naměřena také zvýšená hodnota železa ve vodě. Studna na st.p.č. 50 v k.ú. Rožany – překročen byl opět limit koliformních bakterií, ale na rozdíl od předcházejících studní je překročené množství nepočitatelné, tedy tak vysoké, že je užívaný přístroj nedokáže změnit. Důvodem je evidentně nulový odběr vody a tedy ideální prostředí pro tvorbu různých bakterií. Dále byl o jednu jednotku překročen ukazatel Clostridium perfringens. Kašna v ul. Dr. E. Beneše na p.p.č. 678/1 v k.ú. Šluknov – v případě koliformních bakterií byl ukazatel překročen o 2 jednotky. Jak bylo uvedeno výše, nedovolím si napsat, že voda je pitná, ale výskyt je tak zanedbatelný, že je výsledek opravdu dobrý. V případě všech rozborů ve městě je překročena ideální hranice pH. Tuto hodnotu nelze v žádném případě upravit nebo změnit. Je dána kvalitou  podloží, na kterém se město Šluknov nachází.

Studny v Království a na Královce budou opakovaně vydezinfikovány.

Podrobné výsledky rozborů jsou k nahlédnutí na Odboru rozvoje a životního prostředí Městského úřadu ve Šluknově a na webových stránkách města Šluknova (níže připojené soubory ke stažení).

ORŽP, Naňáková

Soubory ke stažení

clanky13840/kasna_dr._e._benese_2.5.2022.pdf312 kBKašna v ul. Dr. E. Beneše na p.p.č. 678/1 v k.ú. Šluknov - 2.5.2022Vloženo: 18. 05. 2022, 10:39h
clanky13840/kralovka_-_2.5.2022.pdf312 kBStudna na p.p.č. 14 v k.ú. Královka - 2.5.2022Vloženo: 18. 05. 2022, 10:39h
clanky13840/kralovstvi_-_2.5.2022.pdf312 kBStudna na p.p.č. 2887/2 v k.ú. Království - 2.5.2022Vloženo: 18. 05. 2022, 10:39h
clanky13840/rozany_-_2.5.2022.pdf312 kBStudna na st.p.č. 50 v k.ú. Rožany - 2.5.2022Vloženo: 18. 05. 2022, 10:39h

Buďte s námi ve spojení