AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák

V minulém roce jsme dokončili výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu 29 pozemků nad rybníkem Zezulák (k dispozici je až na hranici pozemků splašková a dešťová kanalizace, přípojka NN a vodovod).

AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality

Aktuálně (s termínem podání nabídek do 26.6.2023 jsou na úřední desce města vypsány pobídky k odkoupení 9 parcel.

Minimální požadované nabídkové ceny se pohybují dle velikosti pozemku (od 651 m2 do 1067 m2)

od 339.000 Kč do 555.000 Kč, přičemž většina pozemků má výměru mezi 800 - 900 m2.

Pokud bude o pozemky zájem, budou k nim v příštím roce vybudovány příjezdové komunikace a současně bude zahájen prodej zbylých 17 stavebních parcel. Přikládáme letecký snímek lokality z doby provádění prací a vizualizaci možného konečného stavu lokality.

Vizualizace lokality Jihozápad je s navrženou typologií rodinných domů, které nejsou závazné pro stavební povolení a zástavbu. Stavebník si může navrhnout tvar rodinného domu dle vlastních představ. Limity z Územního plánu Šluknov - výšková hladina do 2,5 nadzemních podlaží, zastavitelnost u pozemků do 1000 m2 je 30 %.

Veškeré podrobné informace k prodeji pozemků poskytne Odbor správy majetku města.

Buďte s námi ve spojení