Město Šluknov nabízí k prodeji prvních 12 pozemků z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák

V letošním roce jsme dokončili výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu 29 pozemků nad rybníkem Zezulák (k dispozici je až na hranici pozemků splašková a dešťová kanalizace, přípojka NN a vodovod).

Město Šluknov nabízí k prodeji prvních 12 pozemků z nově zasíťované lokality

Aktuálně (s termínem podání nabídek do 7. prosince jsou na úřední desce města vypsány pobídky k odkoupení 11 parcel (přičemž jedna již byla prvnímu zájemci v září prodána).

Minimální požadované nabídkové ceny se pohybují dle velikosti pozemku (od 651 m2 do 1067 m2)

od 339.000 Kč do 555.000 Kč, přičemž většina pozemků má výměru mezi 800 - 900 m2.

Pokud bude o pozemky zájem, budou k nim v příštím roce vybudovány příjezdové komunikace a současně bude zahájen prodej zbylých 17 stavebních parcel. Přikládáme letecký snímek lokality z doby provádění prací a vizualizaci možného konečného stavu lokality. Veškeré podrobné informace k prodeji pozemků poskytne Odbor správy majetku města.

Buďte s námi ve spojení