Dotace na fasády a střechy pro rok 2023 aktuálně

Město Šluknov podporuje zlepšení celkového vzhledu města a bude tak i nadále pokračovat v podpoře vlastníků na opravě fasád a střech – nově dle rozhodnutí Rady města v celém městě (území městské památkové zóny Šluknov – dále jen MPZ, bude mít zlepšené podmínky) a s navýšeným předpokládaným objemem alokovaných prostředků ve výši 500tis. Kč.

Snahou vedení města je nejen zlepšení vzhledu centra Šluknova, ale též postupné rozšiřování a zkvalitňování služeb v turistickém ruchu i oživení obchodu a služeb. Důsledkem by měla být širší nabídka služeb ve městě i delší pobyt návštěvníků ve městě, a tím i zlepšení a zvýšení kupní síly pro místní podnikatele a prodejce.

Velice vítáme zájem vlastníků objektů o zlepšení technického stavu svých objektů i jejich vzhledu, čímž přispívají k celkové vizualizaci a oblíbenosti našeho města.

Na 108. zasedání Rady města Šluknov byl odsouhlasen další, již 6. ročník tohoto dotačního titulu, a je tak možné si na příští rok akci připravit a požádat o příspěvek, nově od letošního roku mohou podávat žádosti o dotace majitelé objektů v celém městě. S ohledem na skutečnost, že prováděné opravy nemovitostí zejména v MPZ, jsou ve velmi vysoké kvalitě, budou příspěvky navýšeny, a to následovně:

 

FASÁDY

Dotace na opravu (ne pouhý nátěr či zateplení) fasády činí 500 Kč/m2 na čelní stěnu

a 300 Kč/m2 na stěny ostatní čisté plochy (bez oken a dveří) u objektů v Městské památkové zóně a u objektů mimo památkovou zónu pak 350 Kč/m2 na stěny podél místních komunikací čisté plochy. Maximální výše dotace činí 80.000 Kč na jeden obytný dům. V případě, že oprava probíhá v průběhu několika let, výše dotace za každý rok se sčítají a po dosažení 80.000 Kč na jeden obytný dům není nárok na další dotaci.

 

STŘECHY

Dotace na výměnu krytiny (ne pouhý nátěr nebo částečná oprava střechy nebo částečná oprava střechy nebo přeložení krytiny vyjma břidlice) činí 400 Kč/m2 na čelní část střechy, 200 Kč/m2 na části ostatní u objektů v Městské památkové zóně a u objektů mimo památkovou zónu pak 300 Kč/m2 na pohledové části (viditelná část střechy od okapního žlabu ke hřebeni) podél místních komunikací. Maximální výše dotace činí 60.000 Kč na jeden obytný dům. V případě, že oprava probíhá v průběhu několika let, výše příspěvku za každý rok se sčítají a po dosažení 60.000 Kč na jeden obytný dům není nárok na další dotaci.

Termín podání žádostí je do 30.11.2022

A co je k tomuto potřeba?

U objektů v městské památkové zóně je nutné projednat záměr se zástupci Státní památkové péče MěÚ Rumburk, který vydá závazné stanovisko, jenž je nutnou součástí Žádosti o neinvestiční účelovou dotaci na obnovu fasády, či výměnu střešní krytiny.

U všech objektů je nutné vyplnit žádost, včetně stanovení čisté plochy fasády, či střechy, pro stanovení oprávněné výše dotace a také je velmi vhodné mít předjednány realizace prací s dohodnutou firmou, neboť se pak vyhnete problémům s časovou tísní při realizaci a možným vracením dotací kvůli nezhotovením prací z důvodu vytíženosti firem.

Veškeré informace naleznete v přílohách, které jsou níže v souborech ke stažení.

Pokud budete mít zájem o další informace, obraťte se na pracovníka Odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov P. Michala Buška – tel.: 412 315 332, e-mail: busek@mesto-sluknov.cz

 

Pojďme společně udělat Šluknov hezčím …

ORŽP MěÚ Šluknov, Michal Bušek

Buďte s námi ve spojení