Obnova komunikace v ulici 17. listopadu

V úterý 27. září bude zahájena obnova povrchu v ulici 17. listopadu v úseku od sídliště okolo tenisových kurtů až ke křižovatce s ulicí Sokolská, včetně parkoviště u trafostanice u křižovatky s ulicí Sv. Čecha - viz přiložená mapka.

Stávající poškozený povrch bude vyfrézován a po provedení opravy podkladu a odvodnění bude položen nový povrch. Předpoklade trvání prací je cca týden. Ulice bude neprůjezdná pouze v době fyzického provádění prací, trvalá uzavírka komunikace nebude nutná. Každopádně prosíme o trpělivost a případnou součinnost obyvatel přilehlých rodinných domů s realizační firmou (zejména formou parkování automobilů na svém pozemku, nikoliv při krajnici).

Pro dřívější dotazy uvádíme, že součástí opravy není ulice Sokolská, jelikož v letech 2024 – 2025 bude společností SVS v celé ulici provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu, tudíž by kompletní oprava povrchu (který je v dezolátním stavu, proto jsme v letošním roce provedli alespoň opravu výtluků) v současné době nedávala smysl a bude provedena neprodleně po dokončení rekonstrukce inženýrských sítí.

Děkujeme za pochopení.

Buďte s námi ve spojení