Zastupitelé zvolili nové vedení města

Dne 02.11.2022 ve Šluknovském zámku zasedalo zastupitelstvo města v novém složení po volbách. Na svém prvním ustavujícím zasedání si noví zastupitelé zvolili ze svých řad starostu, místostarostu, členy rady města, předsedy i členy finančního a kontrolního výboru.

Novým starostou byl zvolen p. Ing. Tomáš Kolonečný (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ), místostarostou p. Mgr. Bc. Rudolf Sochor (MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST) a dalšími členy pětičlenné rady města byli zvoleni pp. Tomáš Luft (DOMOV), Ing. František Štefáček (DOMOV) a Mgr. Lenka Líbalová (MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST).

Zastupitelstvo města dále ustavilo své výbory a zvolilo jejich předsedy a členy. Předsedou finančního výboru se stal p. Ing. Josef Sivák a předsedou kontrolního výboru p. Miloš Vyskočil.

Nově zvolenému vedení města i zastupitelstvu města přejeme mnoho úspěchů a energie.

Ing. Eva Baboráková

Buďte s námi ve spojení