Ohlédnutí Evy Džumanové za působením ve funkci starostky města

Vážené zastupitelky a zastupitelé, milí spoluobčané,
máme za sebou komunální volby, kdy měli občané možnost využít svého volebního práva a zvolit si zástupce do městského zastupitelstva. Velmi děkuji všem voličům, kteří svým hlasováním projevili vůli a není jim osud města lhostejný. Zvláště děkuji voličům, kteří v těchto volbách, ale i v těch předchozích, podporovali mě a naše kandidáty.

Přestože naše hnutí získalo v těchto volbách nejvíce hlasů i mandátů, nezískalo však nadpoloviční většinu v zastupitelstvu, proto končí naše práce ve vedení města a spolu s ním i mé 12-ti leté působení ve funkci starostky města. Byla to opravdu dlouhá doba a pro mě osobně neuvěřitelná životní zkušenost v dobrém slova smyslu, i v tom špatném.

I tyto komunální volby bohužel opět provázely lživé a manipulativní informace šířené zejména na sociálních sítích, které pošpinily všechny slušné a spořádané lidi z naší kandidátky, včetně mé osoby. A co vede autory lživých pomluv a jejich šiřitele k tomu, aby klesli na tak nízkou úroveň? Je to strach. Nejistota. Touha po moci. Touha vyhrát za každou cenu, i za cenu lží.

Mám osobní potřebu své jméno a jména všech lidí, kteří se mnou kandidovali, alespoň takto veřejně očistit. Nikdy jsme nepodváděli, nikdy jsme nikdo v domově důchodců nenutili seniory k vyplňování volebních lístků. Tyto pomluvy byly naprosto ubohé a nejsmutnější na tom všem je, že mnozí občané se nechali těmito zprávami ovlivnit. A to bylo pochopitelně cílem autora. A ještě jedna poznámka k lživé kampani – nikam se nestěhuji. To byl další nesmysl. Šluknov je město, které je mým domovem a hodlám tu žít i nadále.

Po 12-ti letech práce pro město Šluknov odcházíme středem a jako vítězové. A nikdo z nás se nemusí stydět se za sebe ohlédnout, protože tu po nás zůstává mnoho odvedené práce. Nově zrekonstruované náměstí, radnice, tělocvična, školní jídelna, opravy a rekonstrukce ve všech budovách MŠ a ZŠ. Nové úsporné veřejné osvětlení, kompostárna, nový sběrný dvůr, cyklostezka, kilometry chodníků, opravy kulturních památek, zahájení rekonstrukce obou hřbitovů, opravy komunikací, areálu městského stadionu a mnohé další. Velmi důležitou investicí bylo zasíťování 29 nových parcel pro výstavbu rodinných domů, aby mladí lidé měli nyní i v budoucnu možnost ve Šluknově stavět a žít. Závěr zprávy nezávislého ekonoma ve zpracovaném střednědobém výhledu potvrzuje, že město Šluknov za posledních 10 let investovalo do údržby a obnovy majetku nejvíce finančních prostředků v historii města. Dále, že je město Šluknov v posledních 10-ti letech, a zejména za dobu uplynulých 4 let, v nejlepší finanční kondici ve své historii. V příštím roce bude splacen poslední úvěr na rekonstrukci radnice. Chovali jsme k veřejným prostředkům vždy velmi zodpovědně, proto je na účtech města v současné době více jak 40 mil. Kč. Je to nádherný začátek pro nové vedení města. Na účtech má být vždy finanční rezerva na alespoň dvouměsíční provoz města, což činí při současných cenách cca 20 mil. Kč. Toto je zkušenost ze složitého období covidové pandemie. Rezerva je vytvořena také na zvládnutí energetické krize, kterou bude muset vedení města řešit při sestavování rozpočtu města na rok 2024. Na rok 2023 máme ceny energií i plynu ještě zafixované. A pochopitelně jsou finance připraveny na další investování do majetku města a předfinancování akcí, které jsou plánovány ve strategickém plánu rozvoje města. V současné době se otevírá nové dotační období, na které jsme velmi dobře projektově připraveni. To je základem úspěchu. Již nyní jsme obdrželi dotaci ve výši cca 4,8 mil Kč na 1. etapu odvodnění plochy u garáží u ul. Rumburské. Jsou podány žádosti o dotace na výstavbu nového chodníku ul. Budišínská, na úpravu křižovatky na Špici, na vybudování cyklostezky na Fukov.

Nic z toho by nebylo možné bez práce kolegů na radnici. My, politici, udáváme směr, jakým se rozvoj města bude ubírat, ale jsou to právě úředníci a zaměstnanci úřadu, kteří vedou naše vize k realizaci. Bez nich bychom my, politici, nedokázali vůbec nic. Proto právě jim patří velké poděkování za dosavadní odvedenou práci a upřímně všem přeji, aby i další spolupráce s novým vedením města byla úspěšná a byla ku prospěchu města a jeho občanů.

Poděkování náleží také všem zaměstnancům městské firmy Technické služby Šluknov, spol. s r.o., kteří se starají o celoroční údržbu města, včetně svozu a likvidace komunálního odpadu a bioodpadu.

My, kteří jsme rozhodovali a pracovali pro naše město, můžeme s klidným svědomím říci, že jsme pracovali vždy poctivě, svědomitě, bez jakéhokoli osobního prospěchu. Ukázali jsme cestu, že se dá ve vedení města pracovat slušně, poctivě a smysluplně.  

Jaké bude další směřování rozvoje našeho města? To už je na rozhodování nového vedení.

Bylo mi ctí pro město Šluknov a jeho občany pracovat.

Eva Džumanová

Buďte s námi ve spojení