Informace ke změně vyhlášky o platbě za likvidaci komunálního odpadu

Pro rok 2023 zůstává v platnosti stávající systém poplatku na osobu (dle trvalého pobytu nebo rekreačního objektu). Platební částka se nezměnila a činí 720 Kč, případně nižší částka po odečtení slevy v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Šluknov č. 2/2021.

Vážení vlastníci nemovitostí ve Šluknově,

na úvod vám všem chceme poděkovat za spolupráci při odevzdání formuláře k ohlášení plátce poplatku. Velice si toho vážíme.

Ve středu 14. 12. 2022 zastupitelstvo města schválilo nový systém platby za komunální odpad s účinností až od 1. 1. 2024!

Pro rok 2023 tedy zůstává v platnosti stávající systém poplatku na osobu (dle trvalého pobytu nebo rekreačního objektu). Platební částka se nezměnila a činí 720 Kč, případně nižší částka po odečtení slevy v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Šluknov č. 2/2021.

Ve zkratce se po stránce plateb za odpad v roce 2023 pro vás nic nemění
a vše zůstává stejné jako doposud.

Co se týče nového systému, stále platí, že bude nezbytně nutná vaše spolupráce. Od jarních měsíců roku 2023 bude probíhat výměna nádob na odpad a jejich označení s četností svozu tak, jak jste si nastavili v ohlášení. Postupně budeme přecházet na nový systém, kdy budete mít možnost vyzkoušet si, jak vám nádoba a četnost svozu vyhovuje, a případně si to budete moci změnit.

Rok 2023 tedy bude opravdu rokem, kdy se budeme všichni společně sžívat s novým systémem pro komunální odpad, který naostro najede od roku 2024.

Veškeré další informace k novému systému ohledně plateb a přesného termínu výměny či označení nádoby vám s předstihem oznámíme (v případě, že jste nám dali souhlas, budou všechny další informace zasílány na vámi uvedený e-mail)

!!! Svoz popelnic na BIO odpad zůstává ve stejném režimu jako doposud pro stávající i nový systém!!!

Ještě jednou děkujeme za vaši součinnost a těšíme se na další spolupráci.

ORŽP

 

Online formulář pro ohlášení plátce poplatku

Buďte s námi ve spojení