Zahajujeme kompletní obnovu povrchů v lokalitě garáží na Rumburské

Na základě četných stížností vlastníků garáží a celkově nevyhovujícímu stavu veřejných ploch v této lokalitě, která již není řešitelná lokálními opravami, zahajujeme komplexní akci obnovy povrchů a realizace zcela nového systému odvodnění.

V rámci akce dojde ke zřízení akumulačních boxů na všech plochách mezi garážemi, do kterých budou odvodněny veškeré zpevněné plochy (včetně dešťové vody stékající ze střech garáží). Jednotlivé plochy budou celoplošně vyspraveny, přespádovány a postupně zpevňovány betonovou dlažbou (v letošním roce předpokládáme zpevnění obou příjezdových komunikací a jedné plochy).

Stavební práce přinesou značné omezení v možnostech užívání garáží. Ve spolupráci se stavební firmou uděláme maximum proto, aby práce probíhaly maximálně kontinuálně a tak, aby omezení bylo co nejkratší. Práce tedy budou prováděny postupně po jednotlivých plochách, aby vždy byla omezena jen jedna část. Konkrétní harmonogram je prostřednictvím výlepu na vrata garáží sdělen přímo na místě, přičemž práce budou zahájeny dne 16.2.2023 a termín jejich ukončení je stanoven maximálně na 30.6.2023. Bližší informace k akci obdržíte na Městském úřadu Šluknov, Odboru rozvoje a životního prostředí.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho pod­poru získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.

Next Generation EUZa ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení