Nové odpadní nádoby na jedlé tuky a oleje

Vážení občané, nyní máte možnost odevzdat jedlé tuky a oleje z domácnosti do k tomu určené nádoby. Tato nová nádoba se nachází v Lužické ulici u kontejnerů na tříděný odpad. Stále platí možnost odevzdání ve sběrném dvoře.

Vychladlý olej vylijte z pánve do vhodné nádoby, např. do PET láhve. Prosíme, nedávejte oleje do sklenic, ty se mohou při vhození do popelnice rozbít a odpad znehodnotit. Do nádoby nepatří technické oleje (např. motorové, převodové apod.) Děkujeme!

Buďte s námi ve spojení