Průzkum k projektu asistent prevence kriminality za rok 2023, jehož součástí je dotazníkové šetření zaměřené na vnímání pocitu bezpečí občany města Šluknov

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi touto cestou oslovit všechny z Vás, komu není lhostejná bezpečnost v našem městě a požádat o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. Cílem dotazníkového šetření je zjistit, co občany Šluknova trápí nejvíce a jak se celkově v našem městě cítí bezpečně. Získané odpovědi nám mohou pomoci v nastavení bezpečnostních opatření s cílem zvýšení pocitu bezpečí ve městě.

Nyní stačí již jen kliknout na přiložený odkaz, díky kterému budete automaticky přesměrováni na výše zmiňovaný dotazník.

https://www.survio.com/survey/d/F3P3H2W5C9W3V8U7S

 

Děkuji všem za čas věnovaný vyplnění dotazníku.

 Jiří Růžička, manažer prevence kriminality města Šluknov

Buďte s námi ve spojení