Co nového nás čeká v roce 2024 v oblasti odpadů? Zůstáváme u stávajícího systému poplatku za odpadové hospodářství

S ohledem na zvyšující se náklady na odpadové hospodářství ve městě Šluknov byla zastupitelstvem města schválena nová výše poplatku, a to ve výši 1020 Kč (85 Kč/měsíc). Naposledy byla částka navýšena v roce 2019, kdy byly náklady na systém odpadového hospodářství ve městě o více než třetinu nižší. Nová sazba poplatku tedy adekvátně reaguje na zvyšující se náklady.

Ke konci loňského roku obdrželi všichni vlastníci nemovitostí doporučený dopis, ve kterém jsme informovali o změně systému a zároveň byli požádáni o vyplnění a odeslání formuláře. Nakonec došlo k odložení tohoto systému, a to s účinností od 1. 1. 2024.

Na základě usnesení zastupitelstva města, které proběhlo ve středu 25. 10. 2023, nenabyde tento systém účinnosti a město zůstává u stávajícího systému poplatku za odpadové hospodářství, u kterého je poplatníkem každá osoba, která má na území města Šluknov trvalý pobyt nebo nemovitost.

S ohledem na zvyšující se náklady na odpadové hospodářství ve městě Šluknov byla zastupitelstvem města schválena nová výše poplatku, a to ve výši 1020 Kč (85 Kč/měsíc). Naposledy byla částka navýšena v roce 2019, kdy byly náklady na systém odpadového hospodářství ve městě o více než třetinu nižší. Nová sazba poplatku tedy adekvátně reaguje na zvyšující se náklady.

Za ORŽP, Bc. Tea Mansfeldová

Buďte s námi ve spojení