Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Šluknov 28. února 2024

Místo konání: Šluknovský zámek – velký sál, Zámecká 642, Šluknov
Datum konání: ve středu 28. února 2024 od 16:00 hodin

PřílohaPDF

Navržený program:

 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Změnová Obecně závazná vyhláška města Šluknov, o místním poplatku ze psů
 5. Pravidla participativního rozpočtu města Šluknov
 6. Pozemky
  · Prodej pozemků (p. p. č. 2951/1 v k. ú. Císařský, část p. p. č. 113 v k. ú. Šluknov)
  · Návrh záměru a kupní smlouvy pro prodej pozemků na stavbu rodinného domu
  · Žádost o souhlas s převodem vlastnictví ½ pozemku na stavbu RD bez ztráty nároku na slevu 50.000 Kč (p. p. č. 2567/42 v k. ú. Šluknov)
 7. Různé
  · Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
  · Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru
 8. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města
 9. Závěr zasedání

Buďte s námi ve spojení