Nová oplocená a zpevněná stání na separovaný odpad ve Šluknově

Ve Šluknově přibylo 5 nových oplocených a zpevněných stání pro kontejnery na tříděný odpad, a to v ulici Sukova/Zeyerova a Jungmannova, dále 2 stání v Novém Hraběcí a 1 stání v Císařském. Oplocení je vyrobeno z textilního recyklátu. Konkrétně z textilu, který se odkládá do bílých kontejnerů na textil a již není možné jeho další využití.

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem, který poskytl městu Šluknov na tuto realizaci dotační prostředky z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025.

Ústecký kraj

Buďte s námi ve spojení