Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Šluknov 24. dubna 2024

Místo konání: Šluknovský zámek – velký sál, Zámecká 642, Šluknov
Datum konání: ve středu 24. dubna 2024 od 16:00 hodin

PřílohaPDF

Navržený program:

 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2023
 5. Členské příspěvky na rok 2024 – úprava
 6. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2024 dle platného Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2024
 7. Prodej stavby „DC049039_Šluknov, Jihozápad, J. K. Tyla – vodovod a kanalizace pro 29 RD“
 8. Projekt „Revitalizace beachvolejbalového kurtu se zázemím“
 9. Projednání podaných žádostí o změnu Územního plánu Šluknov – podklad pro změnu č. 3 ÚP Šluknov
 10. Pozemky
 • Žádost o souhlas s převodem pozemků bez ztráty nároku na slevu 50.000 Kč
 • Nákup pozemků
 • Prodej pozemků pro stavbu rodinných domů – Lokalita Jihozápad (p. p. č. 2567/37, p. p. č. 2567/38, p. p. č. 2567/39, p. p. č. 2567/40, p. p. č. 2567/60, p. p. č. 2567/61, p. p. č. 2567/62, p. p. č. 2567/63 vše v k. ú. Šluknov)
 • Nový návrh záměru prodeje a kupní smlouvy pro prodej pozemků na stavbu rodinných domů
 1. Různé
 • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
 • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru
 1. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města
 2. Závěr zasedání

 

Ve Šluknově dne 16.04.2024

Ing. Tomáš Kolonečný, v. r.
starosta města

Buďte s námi ve spojení