Zrekonstruovaná radnice bude zcela bezbariérová

V souvislosti s téměř dokončenou stavbou radnice bychom vás rádi informovali i o podstatné změně, kterou na novém městském úřadu zaznamenají zejména osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (ať již osoby se zdravotním postižením, tak i osoby staršího věku či matky s malými dětmi). V rámci stavebních úprav byl totiž realizován projekt „Šluknov, mobilita – Městský úřad, odstranění bariér“, v jehož rámci byly provedeny komplexní bezbariérové úpravy celého objektu.

Zrekonstruovaná radnice bude zcela bezbariérová

Nejpatrnější z těchto úprav je stavba výtahu, který propojil všechna tři podlaží objektu. Dalšími bezbariérovými úpravami pak je odstranění všech výškových rozdílů mezi podlahami, úprava dveří, zřízení bezbariérového WC či instalace pultů a přepážek dostupných z invalidního vozíku. Celkové náklady na tyto úpravy činily necelých 10 % z celkové částky stavby, tedy 3.530.488 Kč, přičemž dotace pokryla polovinu nákladů. Projekt „Šluknov, mobilita – Městský úřad, odstranění bariér“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení