Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Šluknov v úterý dne 30. června 2020

Místo konání: Šluknovský zámek – velký sál 1. patro, Zámecká 642, Šluknov
Doba konání: úterý 30. června 2020 od 16:00 hodin

PřílohaPDF

Navržený program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok 2019 a schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2019
 5. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 roce 2020
 6. Projednání souhlasu se zařazením území města Šluknov do územní působnosti MAS Český Sever, z. s., pro období 2021 – 2027
 7. Spolufinancování projektu „Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Šluknov“
 8. Komunitní projednání projektu a podání žádosti na akci „Zabezpečení kulturního centra regionu – Šluknovského zámku“
 9. Záměr prodeje bytových domů č. p. 4 a 6 v ul. Smetanova a č. p. 209 v ul. Budišínská z majetku města
 10. Pozemky
 • Zrušení usnesení (část p. p. č. 160/2 v k. ú. Šluknov)  
 • Směna pozemků (část p. p. č. 160/2 v k. ú. Šluknov)
 • Prodej pozemků (p. p. č. 291/1, p. p. č. 2736/2 vše v k. ú. Šluknov, p. p. č. 125/15 v k. ú. Císařský, p. p. č. 162 v k. ú. Kunratice u Šluknova, p. p. č. 274 v k. ú. Rožany)
 • Revokace usnesení č. 21/07Z/2020 (p. p. č. 1528/2 v k. ú. Šluknov)
 • Bezúplatný převod do vlastnictví města (p. p. č. 1539/5 v k. ú. Šluknov)
 1. Různé
 • Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
 • Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru
 1. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města
 2. Závěr zasedání

Ve Šluknově dne 22.06.2020

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města

Buďte s námi ve spojení