Den otevřených dveří v pečovatelské službě Města Šluknov

Ve dnech 5. - 11. října 2020 APSS ČR vyhlásila již XII. Týden sociálních služeb. V rámci tohoto týdne se poskytovatelé sociálních služeb mohou připojit k celostátnímu dni otevřených dveří. Stejně tak se připojila i Pečovatelská služba města Šluknov, která své „otevření dveří“ plánovala na 7. 10. 2020.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji šíření onemocnění COVID-19 však využíváme jiných forem k zpřístupnění informací o sociální službě veřejnosti, a to uveřejněním prezentace Pečovatelské služby města Šluknov na webu a YouTube kanálu města. Nenechte si ji ujít tuto prezentaci, která obsahuje autentické výpovědi těch, kteří měli touhu se podělit o zkušenost s naší službou.

Den otevřených dveří v pečovatelské službě Města Šluknov

Cílem téměř každé pečovatelské služby je umožnit Vám co nejdéle žít ve svém domácím prostředí, podpořit a zachovat Vaši soběstačnost v co největší možné míře s ohledem na Vaše přání. Taktéž pomoci Vám, pečovatelům, společně se postarat o Vaše blízké, když potřebujete odejít do zaměstnání, k lékaři atd. nebo jen potřebujete nabrat sílu.

Hlavní poslání, které bychom Vám chtěli sdělit, je, že v tom nejste sami. Pokud máte touhu být doma a neodcházet do pobytových zařízení, je pečovatelská služba ideálním partnerem. Je opravdu jedno, kterého poskytovatele pro pomoc nakonec vyhledáte, důležité je právě vědomí, že tyto služby existují. Jsou úžasným partnerem a pomocí.

Moc bych si přála, abychom mohli být přesně tam, kde nás je třeba. Závěrem použiji heslo z propagačního letáku z týdnu sociálních služeb „lítáme v tom společně“.

S úctou,

Bc. Marcela Tomčalová
vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Šluknov

Buďte s námi ve spojení