Vítání občánků

Slavnostní obřady Vítání občánků budou za příznivé epidemiologické situace na podzim opět obnoveny. Vzhledem k velké časové prodlevě díky mimořádným a ochranným opatřením v souvislosti s Covid-19, Vás žádám o závazné potvrzení účasti na slavnostním obřadu a to nejpozději do 15.11.2021.

Vítání bude probíhat u dětí narozených v období od 1.1.2020 do 30.09.2021.

Vaši účast prosím potvrďte u matrikářky p. Jany Galbavé, tel. 412 315 311, galbava@mesto-sluknov.cz , nebo u jejího zástupu p. Silvie Slavíkové, tel. 412 315 312, slavikova@mesto-sluknov.cz.

Pozvánky s konkrétním datem a místem vítání občánků Vám budou následně zaslány.

Jana Galbavá
matrikářka

Buďte s námi ve spojení