Uzavírka turistické cesty Šaunštejn - Malá Prvačická brána

Na základě kontroly nebezpečných stromů na červeně značené turistické trase pod Šaunštejnem jsme dnes rozhodli o jejím okamžitém uzavření v úseku od turistického přístřešku pod hradem k Malé Pravčické bráně. Důvodem je extrémní riziko pádu odumřelých smrkových souší.

Situace se zde za necelý měsíc vyvinula, pravděpodobně i v důsledku povětrnostních vlivů a deštivého počasí, bohužel velmi dramaticky a došlo již k pádu několika stromů přímo na cestu.

O dalším postupu v této záležitosti vás budeme informovat v nebližších dnech. Tato cesta je zařazena mezi cesty, které budou udržovány v průchozím stavu i za cenu významných zásahů, nicméně s ohledem na její plánovanou uzavírku z důvodu probíhajících prací na rekonstrukci přístupu na skalní hrad, o které jsem vás již před časem informoval, je možné, že bude nakonec uzavřena po delší dobu. Důvodem však v tomto případě nebude zájem ochrany přírody (tj. odumřelé stromy zde nebudou ponechány samovolnému vývoji, jako je tomu např. na jiných uzavřených cestách v NP, ale budou odstraněny), ale právě probíhající práce na skalním hrádku a s tím spojené zvýšené nebezpečí pro návštěvníky. Jakmile to situace dovolí, tj. jakmile budou rizikové stromy odstraněny a pomine riziko ohrožení zdraví návštěvníků v důsledku probíhající rekonstrukce přístupu na hrad, bude cesta znovu otevřena.

P.S. Malá Pravčická brána zůstává přístupná po červené TZT směrem od Mezní Louky.

Buďte s námi ve spojení