Snaha zachránit nemocnici v Rumburku je dlouhodobá

Vzhledem k probíhající veřejné diskusi o snahách zachovat akutní lůžkovou péči na Šluknovsku, považujeme za důležité zveřejnit shrnutí aktivit starostů Šluknovska a senátora Zbyňka Linharta v této věci.

Bohužel v diskusích zaznívá řada nepřesností a nepravd. Situaci se společně věnujeme dlouhodobě, o to intenzivněji poté, kdy nás na jaře loňského roku požádalo o pomoc město Rumburk, jako vlastník Lužické nemocnice. Bylo to v době, kdy Ústecký kraj odmítl s Rumburkem dále jednat. Nejedná se samozřejmě o kompletní výčet všech aktivit a jednání. Mimo to probíhaly desítky dílčích jednání, vedené jak senátorem Linhartem, tak starosty, včetně např. výjezdů starostů a starostek Šluknovska do Ústí n. L. na zasedání krajského zastupitelstva. V naší snaze upozornit na kritickou situaci nám po celou dobu pomáhají i veřejná média, především Děčínský deník, Český rozhlas Sever, Dnes i Česká televize. Nejsme vlastníky nemocnic, nemáme v tomto rozhodovací pravomoc. Využíváme pouze politickou sílu toho, že zastupujeme 55 tis. obyvatel Šluknovska. Ani jednání u premiéra situaci nevyřešilo, ač to tak je mediálně prezentováno. Ovšem zazněly zde ze strany VZP ČR (hlavní garant zdravotní péče na Šluknovsku) velmi vstřícné návrhy, jak ekonomicky celou situaci zvládnout. Vše je nadále stále v rukách vlastníků obou nemocnic, tedy města Rumburk a Ústeckého kraje a managementu jejich akciových společností, Lužické nemocnice a Krajské zdravotní. Celý níže uvedený výčet našich snah je především tragickým obrazem současné úrovně správy věcí veřejných v naší zemi.

Rámcový přehled aktivit k udržení zdravotní péče na Šluknovsku

2015 – březen

Senátor Zbyněk Linhart píše ministru zdravotnictví S. Němečkovi a žádá jej o urychlené, dlouhodobé a koncepční řešení zdravotní péče v okrese Děčín, poukazuje na nedostatek praktických lékařů a odborných pracovišť, a ptá se na reálné možnosti léčby našich obyvatel v sousedícím Sasku.

2015 – červen

Senátor Zbyněk Linhart píše premiéru Sobotkovi, že nastavení strukturálních fondů vyloučilo nemocnice v Rumburku a Varnsdorfu o možnost žádat o dotaci, přestože to jsou jediné nemocnice v rámci Šluknovska a žádá o nápravu.

2015 – prosinec

18 starostů a starostek Šluknovska, poslanec J. Foldyna a senátor Zbyněk Linhart posíláme společně podepsaný dopis ministru zdravotnictví S. Němečkovi s naléhavou žádostí o pomoc při řešení kritické situace zdravotní péče v regionu Šluknovska, a to především v oblasti lůžkové a ambulantní péče poskytované Lužickou nemocnicí a poliklinikou v Rumburku. To tehdy za rok 2014 dosahovala nemocnice ztrátu „jen“ 18 mil Kč (za rok 2018 už to je 52 mil Kč).

2016 – duben

Senátor Zbyněk Linhart píše ministru zdravotnictví S. Němečkovi a žádá jej o začlenění oblasti Děčína - Šluknovska do seznamu těch oblastí, do kterých má směřovat podpora v rámci programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb, když tam z nepochopitelných důvodů absentovala. Připomínal nedobrou situaci nemocnice v Rumburku a opakovaně žádal o pomoc s intervenováním u příslušných zdravotních pojišťoven k proplacení úhrad nemocnici.

2016 – prosinec

Senátor Zbyněk Linhart píše premiéru B. Sobotkovi, dokládá selhávající regionální politiku státu a upozorňuje na nedostatečné zajištění základních veřejných služeb ve zdravotnictví a opět na to, že ve strukturálně postiženém regionu jsou z podpory evropských fondů vyloučeny nemocnice v Rumburku a Varnsdorfu.

2017 – leden

Senátor Zbyněk Linhart píše ministru zdravotnictví M. Ludvíkovi o problémech sehnat specializované lékaře ve výběžku, že věkové složení praktických lékařů a stomatologů je zde alarmující, že blízkost SRN odčerpává odborné zdravotnické síly za hranice, že dvě městské nemocnice nemohou z hlediska nastavení podmínek dotací čerpat prostředky z fondů EU, a žádá pana ministra opět o pomoc a podporu v poskytování zdravotní péče v regionu Šluknovského výběžku.

2017 – březen

Senátor Zbyněk Linhart píše další dopis ministru zdravotnictví M. Ludvíkovi. Odvolává se na další předchozí ústní rozhovory, na dopis předsedy představenstva Lužické nemocnice a polikliniky, odvolává se na jednání, která vedl ve věci Lužické nemocnice s Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou odboru dohledu nad zdravotním pojištěním a Tomem Philippem, náměstkem ze sekce zdravotního pojištění, a žádá opakovaně ministra o intervenci, která vyřeší riziko hrozícího kolapsu v zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Poukazuje na to, že stát nekoná a zasazuje nemocnici smrtelné údery.

2017 - duben

Senátor Zbyněk Linhart píše premiéru B. Sobotkovi a opět upozorňuje na to, že region mimo jiné potřebuje program na obnovu zdravotnických zařízení (polikliniky, ordinace, zejména a především rekonstrukci Lužické nemocnice).

2017 - duben

Ministr Ludvík byl v rumburské nemocnici před Velikonocemi. S hejtmanem Ústeckého kraje jsme o problému opět mluvili na jednání starostů Šluknovska dne 21. 4. 2017, kde nám vysvětlil opakovanou nabídku na převzetí nemocnice a zajištění investic (starosta Rumburku v té době na jednání nebyl).

2017 – prosinec

Senátor Zbyněk Linhart píše ministru zdravotnictví A. Vojtěchovi, kde žádá o přijetí nápravných opatření, které pomohou řešit krizovou situaci v poskytování základní lékařské péče na Šluknovsku, a opět poukazuje na neudržitelný stav rumburské nemocnice a dlouhodobě katastrofálně laxní přístup státu a zdravotních pojišťoven k řešení této problematiky, a že již hrozí zavírání některých oddělení v nemocnici.

2018 – březen

Senátor Zbyněk Linhart píše premiéru A. Babišovi, že navzdory mnoha vládním příslibům dosud žádná vláda potřebnou změnu na Děčínsko nepřinesla a region se potýká s narůstajícím množstvím problémů, mimo jiné s nedostatkem lékařů, nízkou úrovní a nedostatečnou nabídkou zdravotní péče. Mezi jinými opět žádá o urychlené spuštění programu na rekonstrukce a obnovu zdravotnických zařízení (polikliniky, ordinace, zejména a především rekonstrukci Lužické nemocnice).

2018 – duben

Senátor Zbyněk Linhart píše hejtmanu O. Bubeníčkovi a apeluje na něj, aby Ústecký kraj udělal vše pro záchranu rumburské nemocnice, aby dohoda o jejím převzetí byla ve prospěch pacientů a personálu uzavřena co nejdříve, a aby Ústecký kraj pomohl se zajištěním dostatečné zdravotní péče v regionu Šluknovska.

2018 – květen

17 starostů a starostek (tj. všichni kromě Varnsdorfu) Šluknovského výběžku píše hejtmanovi a Radě Ústeckého kraje společně podepsaný dopis, ve kterém vyjadřují nesouhlas s tím, že Ústecký kraj odmítl jednat s městem Rumburk o podmínkách převzetí nemocnice Ústeckým krajem, žádají o co nejrychlejší termín pro přijetí zástupců starostů obcí Šluknovského výběžku k projednání krizové situaci kolem nemocnice, s cílem co nejrychleji zajistit plnohodnotné zajištění zdravotních služeb a celodenní akutní lůžkové péče pro obyvatele Šluknovského výběžku.

2018 – červen

Senátor Zbyněk Linhart píše řediteli VZP Z. Kabátkovi, kde poukazuje na krizovou situaci v Lužické nemocnici a vyzývá jej k plné úhradě všech v minulosti reálně odvedených výkonů nemocnice a k okamžitému zajištění potřebné a dostatečné péče pro obyvatele Šluknovského výběžku. Zástupci starostů Šluknovska vystupují na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje s požadavkem na záchranu akutní lůžkové péče v Rumburku a na obnovu jednání o převzetí Lužické nemocnice pod Krajskou zdravotní. Bohužel nás nepodpořila ani větší část zastupitelů ÚK ze Šluknovska, s výjimkou rumburských zástupců.

2018 – červen

Senátor Zbyněk Linhart píše opět ministru zdravotnictví A. Vojtěchovi, opět popisuje krizovou a stále se horšící situaci v zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku, že se navzdory mnoha výzvám stále nic neděje, a že díky této nečinnosti systém zdravotní péče na Šluknovsku stojí na hraně kolapsu. Že v roce 2017 bylo zrušeno porodnické oddělení, v březnu 2018 plicní ambulance, výrazné omezení provozu hrozí chirurgickému oddělení, že po dobu dovolených bude zavřená interna, že nebude zajištěna péče ani v případech akutního ohrožení života, že se překládají pacienti na benzínové čerpací stanici atd. Znovu a znovu apeluje na MZ, aby uplatnilo svůj vliv nejen na VZP při potřebě zajistit základní zdravotní péči v odlehlém regionu Šluknovska, a aby byla respektována práva a životy 55 tisíc místních obyvatel. Žádal, aby MZ zajistilo plné úhrady nemocnici, aby co nejrychleji spustilo program na podporu regionálních nemocnic, aby Lužická nemocnice mohla co nejdříve požádat a získat dotaci na základní investiční potřeby, a aby MZ zajistilo absentující péči pro obyvatele Šluknovska prostřednictvím německých nemocničních zařízení.

2018 – srpen

Senátor Zbyněk Linhart píše hejtmanu O. Bubeníčkovi dlouhý dopis, jaké má omezování provozů a uzavírání ordinací rumburské nemocnici dopady na zdraví a životy obyvatel Šluknovska a snaží se ho přesvědčit, že kraj nemůže rezignovat na řešení situace v rumburské nemocnici, jak rozhodlo dne 25.06.2018 zastupitelstvo Ústeckého kraje, že o vyřešení krizové situace nebude se starosty Šluknovska ani městem Rumburk dokonce ani jednat, přestože krajská samospráva nese za dostupnost úplné a kvalitní zdravotní péče pro každého občana nepřenositelnou spoluzodpovědnost. Pan hejtman na dopis neodpověděl. Starostové Šluknovska jednají s ředitelkou krajské pobočky VZP v Ústí nad Labem o zajištění zdravotní péče na Šluknovsku. Ta deklaruje, že jedině záchrana nemocnice v Rumburku dává VZP smysl, nikoliv přenesení do Varnsdorfu, kde je naopak potřeba zvýšit kapacitu LDN.

2018 – říjen

Senátor Zbyněk Linhart předává ministerstvu zdravotnictví, Všeobecné zdravotní pojišťovně a Ústeckému kraji petici s požadavkem na zajištění dostupných a kvalitních zdravotních služeb pro občany Šluknovského výběžku, kterou v období od 01.07.2018 do 30.09.2018 podepsalo přes 7 000 občanů. Bez reálné reakce.

2018 – prosinec

Senátor Zbyněk Linhart opět píše ministru zdravotnictví A. Vojtěchovi o tom, že situace ve výběžku se navzdory nekonečným apelům a petici stále nezměnila, že budoucnost rumburské nemocnice zůstává stále nejasná, nejasná zůstává možnost využívat dostupných zdravotních služeb na klinice v Sebnitz, stejně jako že se nezvýšil počet specialistů, praktiků, zubařů… atd. a ptá se, kdo konkrétně nese politickou, odbornou a trestní zodpovědnost, pokud nedostupnost zdravotní péče a služeb ve Šluknovském výběžku, navzdory opakovanému poukazování na absolutní nepřijatelnost tohoto stavu, včetně petice podepsané 7 tisíci lidmi, způsobí např. v kombinaci s nepříznivým počasím návštěvníkům regionu a občanům Šluknovského výběžku nevratné následky na zdraví nebo dokonce životech.

2019 - únor

Po předcházejících debatách a domluvě z konce roku 2108 se uskutečnila schůzka u ministra zdravotnictví A. Vojtěcha se zástupci starostů Šluknovska (4 starostové jako zástupců Šluknovska ve věci nedostupnosti a stále více alarmujícího vývoje zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku). Dokladujeme, že obzvláště v době dočasného uzavření interny v rumburské nemocnici jsme opět byli ještě ve větší míře svědky masivního převážení pacientů do nemocnic např. v Děčíně atp. s překládáním pacientů na benzinových pumpách, kdy pacient ve vážném stavu na hadičkách musí přelézt ze sanitního lůžka – nosítek na druhé, v tričku, přitom venku kolem nuly a poletuje sníh…, jsme svědky, jak pacienti v jiných nemocnicích jsou při vytížení umisťovány na chodby, mluvíme o pozdních dojezdech záchranky nebo že nepřijede vůbec… Na schůzku s ministrem se po vlastní paralelní linii dostavuje i starosta města Varnsdorfu a Rumburku (zástupce majitelů nemocnic), oba představitelé vládnoucího Hnutí ANO. Na chodbě nám bylo dáno najevo, že se nemáme do této věci plést, neboť situace s rumburskou nemocnicí si vyřeší po stranické a vlastnické linii. Ze strany Krajské zdravotní opět deklarováno, že část nemocnice v Rumburku převezmou!

2019 - duben

Zástupci starostů Šluknovska spolu s německou politickou a odbornou reprezentací jednají v Praze na VZP, jak zajistit přeshraniční zdravotní péči při její nedostupnosti ve Šluknovském výběžku v důsledku nedostatečných kapacit praktických i odborných lékařů a kolabování rumburské nemocnice. VZP slibuje memorandum, které má umožnit finanční krytí zdravotní péče poskytované českým pacientům v německých nemocnicích. VZP je současně prý připravena upravit financování tak, aby zdravotní péče v rumburské nemocnici zůstala zachována, chce i posílit RZS a kapacity ambulantní péče.  Starostové Šluknovska jednají na zámku ve Šluknově se zástupci německých příhraničních nemocnic, zástupci zdravotních pojišťoven, náměstkyní ministra zdravotnictví o možnostech přeshraniční zdravotní péče v situaci, kdy je v ohrožení nemocnice v Rumburku.

2019 – červen

Senátor Zbyněk Linhart píše opakovaně dopis ministru zdravotnictví A. Vojtěchovi s dotazem na posun v jednání s odvoláním na společné jednání starostů, zástupců zdravotních pojišťoven, pracovníků ministerstva a senátora v únoru 2019. Starostové Šluknovska píší dopis předsedovi vlády A. Babišovi s naléhavou žádostí o intervenci v jednání o zachování akutní lůžkové péče na Šluknovsku. Starostové Šluknovska píší dopis generálnímu řediteli VZP Z. Kabátkovi, dotazují se, kdo a jak zajistí akutní lůžkovou péči na Šluknovsku v případě kolapsu Lužické nemocnice v Rumburku. 24. června 2019 opět na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje vystupuje zástupce starostů s požadavkem na záchranu nemocnice v Rumburku. Opakuje se, bohužel situace z loňska, kdy nás opět nepodpořila část zastupitelů ÚK ze Šluknovska. Senátor Zbyněk Linhart domlouvá schůzku u předsedy vlády A. Babiše za účasti starostů Šluknovska, zástupců Ústeckého kraje, VZP, Lužické nemocnice a Krajské zdravotní. 28. června 2019 – proběhlo jednání na Úřadu vlády ČR s A. Babišem, byly určeny možnosti dalšího postupu k záchraně akutní lůžkové péče na Šluknovsku. 29. června 2019 - Starostové Šluknovska informují osobně hejtmana O. Bubeníčka o výstupech schůzky u premiéra Babiše a požadují rychlou reakci Ústeckého kraje a Krajské zdravotní na návrh řešení přednesený na jednání VZP ČR. Připravuje se text memoranda – veřejného příslibu k převzetí nemocnice v Rumburku pod Krajskou zdravotní, a.s. nejpozději k 1. 9. 2019.

Za Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Jan Kolář

Buďte s námi ve spojení