Aktuální informace týkající se poskytování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku (aktualizováno)

Starostové a starostky Šlukovského výběžku a senátor Zbyněk Linhart se dne 11.7.2019 v Krásné Lípě operativně sešli v rámci vynuceného krizového jednání, aby se pokusili na pozadí nečinnosti odpovědných úřadů a institucí projednat pro občany východiska z kolapsu v poskytování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Zde naleznete oficální tiskovou zprávu ze setkání a reakce na situaci od pojišťoven VZP a RBP. Nově doplněno vyjádření insolvenční správkyně k nemocnici v Rumburku.

Tisková zpráva: Kolaps rumburské nemocnice a zdravotní péče na Šluknovsku. Starostové poskytnou pomoc pacientům.

Krásná Lípa dne 11.7.2019: Starostové a starostky Šlukovského výběžku a senátor Zbyněk Linhart se dnes v Krásné Lípě operativně sešli v rámci vynuceného krizového jednání, aby se pokusili na pozadí nečinnosti odpovědných úřadů a institucí projednat pro občany východiska z kolapsu v poskytování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku.
Ve středu dne 10.7.2019 Jan Kolář, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska, s ohledem na rozhodnutí zastupitelstva města Rumburk ze dne 9.7.2019, které fakticky znamená podstoupení rumburské nemocnice do insolvenčního řízení, a v jehož důsledku hrozí reálně ekonomický a personální kolaps nemocnice, rozeslal hejtmanovi a dalším osobám zodpovědným za oblast zdravotnictví zdravotní v Ústeckém kraji urgentní žádost o vyjádření, jak bude postupováno v této mimořádné situaci dále, zformulované do následujících 4 otázek:

1) Jak bude zajištěna akutní lůžková péče pro občany Šluknovska v situaci hrozícího živelného rozpadu zdravotní péče v rumburské nemocnici?
2) Bude navýšen počet posádek RZS? Od kdy? O kolik?
3) Kam budou přemístěni pacienti na lůžkách? Je zajištěn dostatečný počet lůžek v okolních nemocnicích? Máme informaci, že je to vážný problém, že kapacita je v okolí plná. Nabízena jsou prý místa v Chomutově atd. V pátek má již dojít k uzavření chirurgie v Rumburku.
4) Je sestaven nějaký odborný tým, který se věcí zabývá a bude nám poskytovat informace, abychom je mohli předávat občanům?

Současně bylo vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a.s. s tím, aby za Ústecký kraj někdo jasně sdělil, co se teď bude dít, pozváni na dnešní 10:00 hodinu k osobnímu setkání se starosty a starostkami Šluknovska, kteří se k této mimořádné situaci sešli v Krásné Lípě.
Bohužel nikdo z Ústeckého kraje ani Krajské zdravotní, a.s. na zaslané dotazy a pozvánku telefonicky ani písemně nijak nezareagoval, ani se na dnešní jednání nedostavil.
Starostové a senátor Zbyněk Linhart, kteří jinak nemají žádnou kompetenci ani přímý vliv na další vývoj krizové situace kolem dostupností zdravotní péče na Šluknovsku, na dnešním společném setkání tak mohli jen dojednat, že alespoň co nejrychleji připraví ve spolupráci s expertem na zdravotnickou legislativu jakousi kuchařku pro 55 tisíc občanů a další tisíce návštěvníků Šluknovského výběžku. Ta poskytne občanům soubor návodů, jak mají postupovat v případě potřeby zdravotní
péče, která přestává být s krachem rumburské nemocnice v zákonných parametrech na Šluknovsku dostupná, a kterou budou muset urychleně hledat jinde. Pacienti se dozví zejména:

- O svém právu zvolit si jinou nemocnici, například jinde v kraji či v Praze, a nenechat se odmítnout pro „nespádovost“ či falešné „kapacitní důvody“.
- O možnosti čerpat péči mimo ČR na blízkých německých klinikách a domoci se na pojišťovnách proplacení této péče podle platných zákonů a evropské směrnice.
- Co dělat v případech, kdy nejsou dodržovány časové limity pro příjezd zdravotnické záchranné služby.
- Jak si lze stěžovat na nezajištění dostupnosti péče zdravotní pojišťovnou a domáhat se náhrady škody na zdraví.

„Systémové řešení problémů zdravotnictví, které se nyní zřetelně projevily na případu rumburské nemocnice a Šluknovského výběžku, požadujeme jako senátoři po ministerstvu zdravotnictví cestou ústavní stížnosti“, říká senátor za Děčínsko Zbyněk Linhart. „Než však ústavní soud rozhodne, je nutno pacientům poskytnout základní právní rady, jak se ubránit před důsledky nezodpovědného přístupu státu a pojišťoven k organizaci a financování zdravotní péče“.

Tento návod pro pacienty a pojištěnce by již zítra, dne 11.7.2019, mohl být zveřejněn na webových stránkách obcí a měst Šluknovského výběžku. Vyzýváme proto občany, aby sledovali stránky a sociální sítě jednotlivých měst a obcí Šluknovska, aby alespoň rámcově věděli, jak postupovat v případě potřeby neodkladné a plánované zdravotní péče, ale jak postupovat i v případě nezákonného odmítnutí v poskytnutí zdravotní péče, tedy v případech, ke kterým nejspíše v následující období v důsledku dlouholeté nečinnosti zodpovědných orgánů bude pravděpodobně docházet stále častěji.

Výše zmíněné návody pro pacienty naleznete v souborech ke stažení na začátku článku.

Za Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář


Informace pro pojištěnce VZP ze Šluknovského výběžku ve věci zajištění zdravotních služeb

11. 7. 2019

Všeobecná zdravotní pojišťovna má zajištěno poskytování zdravotních služeb pro své pojištěnce ze Šluknovského výběžku v rámci sítě smluvních poskytovatelů, do které náleží i Lužická nemocnice s poliklinikou, a.s. v Rumburku.

I v případě, že by skutečně došlo k ukončení poskytování zdravotních služeb v Lužické nemocnici s poliklinikou, a.s., jak se aktuálně uvádí v mediích, má VZP na základě jednání se smluvními partnery zajištěnu dostupnost zdravotních služeb pro všechny své pojištěnce ze Šluknovského výběžku především u níže uvedených smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U SMLUVNÍCH POSKYTOVATELŮ VZP

V případě ukončení poskytování zdravotních služeb v Lužické nemocnici s poliklinikou, a.s. je

1) akutní lůžková péče pro pojištěnce VZP z dané lokality zajištěna, vč. posílení kapacit, u těchto poskytovatelů

 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (adresa: Purkyňova 1849/ 470 01 Česká Lípa; tel.: +420 487 954 111)
 • Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (adresa: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín; tel.: +420 412 705 111)
 • Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Ústí nad Labem, o.z. (adresa: Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 111 111)
 • Krajská nemocnice Liberec, a.s. (adresa: Husova 357/10, 46063 Liberec, tel.: +420 485 311 111)
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. (adresa: Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec na Nisou, tel.: +420 483 345 350).

V těchto nemocnicích je poskytována komplexní akutní lůžková péče.

2) následná lůžková péče pro pojištěnce VZP z dané lokality zajištěna, vč. posílení kapacit, u poskytovatele

 • Nemocnice Varnsdorf, p.o. (adresa: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, tel.: +420 412 372 455), vč. ambulantní péče v chirurgii, gynekologii, ortopedii, radiodiagnostice, fyzioterapii. V rámci nemocnice je zajištěna lékařská pohotovostní služba.

3) ambulantní péče pro pojištěnce VZP z dané lokality je zajištěna v rámci stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb přímo ve Šluknovském výběžku a v těchto lokalitách (viz níže Přehled poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém a Libereckém kraji).

4) zdravotnická záchranná služba

 • v akutních případech volejte linku 155 nebo 112
 • přímo v Rumburku je výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby (adresa: Zelená 2545/11, Rumburk, tel.: +420 412 331 711)

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PŘESHRANIČNÍ PÉČE

Neodkladná zdravotní péče může být pojištěncům VZP poskytnuta v souladu s platnou legislativou v režimu přeshraniční péče na základě předložení průkazu pojištěnce u těchto poskytovatelů zdravotních služeb:

 • Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz, Doktor Steudner Strasse 75 Sebnitz, tel.: +493597160
 • Kreiskrankenhaus Löbau, Röntgenstrasse 15, Löbau, tel.: +493586765870
 • Klinikum Pirna, Strupperer Strasse 13, Pirna, tel.: +49350171180.

INFORMOVANOST PRO POJIŠTĚNCE

VZP zřídila pro potřeby svých pojištěnců, kteří potřebují asistenci s vyhledáním poskytovatele zdravotních služeb

 • telefonní asistenční linku 952 222 228 nebo 952 222 229
 • e-mailovou adresu dostupnost@vzp.cz.

Zdravotní pojišťovna RBP je připravena hradit občanům ze Šluknovského výběžku náhradní zdravotní péči v sousedním Německu

15.7.2019

Reagovala tak na dlouhodobě zhoršenou dostupnost zdravotní péče v této oblasti, která je navíc umocněna ztrátovým hospodařením lužické nemocnice s poliklinikou v Rumburku. Ta nemá prostředky na další provoz a hrozí jí insolvence.

„Zdravotní pojišťovna RBP je operativně připravena zajistit svým pojištěncům z této oblasti náhradní zdravotní péči včetně nemocniční v rámci přeshraniční spolupráce v sousedním Německu. RBP má v tomto kontextu dlouhodobé zkušenosti se zajišťováním dostupnosti zdravotních služeb v příhraničních oblastech Česka a Slovenska nebo Česka a Polska. Proto věříme, že tuto službu mohou využít i naši pojištěnci v pohraničí s Německem,“ uvedl výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Pojišťovna všem svým pojištěncům, bydlícím ve Šluknovském výběžku, zašle příslušný evropský formulář, který je možné předložit v německém zdravotnickém zařízení. Klienti RBP mají zároveň k dispozici i nonstop bezplatnou asistenční linku 800 213 213, na které jim budou poskytnuty všechny potřebné informace.

„Obyvatelé za krizovou situaci ve Šluknovském výběžku nemohou. Rozhodně ale mají nárok na kvalitní a dostupnou péči. Proto jim nabízíme naše alternativní řešení – ošetření v nedalekém Německu. Řešení jsme projednali i se starosty okolních měst a obcí a z jejich prvních reakcí lze usuzovat, že nabídku RBP přivítali,“ dodal Klimša. 

Mohu potvrdit, že nás zástupci této zdravotní pojišťovny kontaktovali jako první a zatím jediní a navrhli nám, že pro naše občany neprodleně zajistí profinancování v současnosti kriticky dostupné zdravotní péče v nemocničních zařízeních u našich německých sousedů. Takovou nabídku s ohledem na stávající kritickou situaci nelze než přivítat,“ uvedl v reakci Jan Kolář, předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy.

Zdravotní pojišťovna RBP má bezmála 430 tisíc klientů, část z nich tvoří i pojištěnci v Ústeckém kraji. V současné době jsou v kraji 2 pobočky – v Mostě a Chomutově. Nově bude k dispozici detašované pracoviště RBP přímo ve Šluknově.

Buďte s námi ve spojení