Novinky z letní stavební sezóny

Rádi bychom vás opět po čase informovali o probíhajících či čerstvě dokončených stavbách, které letos město Šluknov realizuje.

IROP_CZ_RO_B_B-RGB

Se začátkem prázdnin se rozběhla pro nadcházející období největší akce, a sice rekonstrukce školní jídelny. Letos získá budova nová okna, vzduchotechniku a osvětlení v kuchyni. V příštím roce pak proběhne zateplení, vč. nové střechy a fasády a zřízení bezbariérového přístupu (nové přístupy ze Zahradní ulice i z areálu školy, nové zádveří vč. výtahu, sociální zařízení, podlahy a dveře). V současné době je již před dokončením výměna oken.

Další velmi viditelnou akcí je úprava křižovatky ulic Tovární a Královská, v jejímž prostoru se nachází autobusová zastávka Benar. V rámci probíhající akce bude celá veřejné prostranství kompletně dopravně přeřešeno, získá nové povrchy z asfaltu a zámkové dlažby, bude zřízena obousměrná autobusová zastávka vč. přechodu pro chodce, doplněno veřejné osvětlení, vysázena zeleň a vybudováno kontejnerové stání.

O prázdninách rovněž proběhne většina prací v areálu MŠ Žižkova, kde bude na stávající, dosud z velké částí nevyužité zahradě, realizována zahrada v přírodním stylu s herními prvky, hmyzím domkem, pocitovým chodníkem, pítkem, malým hledištěm a bohatou výsadbou dřevin. Většina prací bude provedena do konce srpna, poté počítáme již pouze s vegetačními úpravami.

V současné době již téměř dokončenou akcí je zahájení dlouho odkládané rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše. Původně měla být rekonstrukce provedena kompletně až v příštím roce, z důvodu čekání na obdrženou dotaci, ale zahájení rekonstrukce silnice ze strany Ústeckého kraje nás donutilo reagovat a již nyní provést nové obrubníky, jelikož téměř v celé délce dochází k rozšíření doposud velmi úzkého chodníku. Vzniklé mezery tak byly na příští půlrok provizorně dosypány štěrkem tak, aby chodník byl pochozí a v zimě udržovatelný. Uvědomujeme si, že stávající stav není ideální, ale pevně věříme, že nový povrch chodníku, s jehož realizací počítáme ihned zjara příštího roku, bude stát za prodlení.

Přikládáme několik fotografií z výše zmíněných akcí.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení