V pondělí 3. října otevíráme sběrný dvůr v areálu kompostárny

Dva roky od prvotní idey - sloučit odpadové hospodářství města pod jeden areál, se v průběhu letních prázdnin po zdárně provedené stavbě povedlo ukončit kolaudační řízení stavebních úprav v areálu kompostárny. Jejich smyslem byla úprava stávajícího areálu tak, aby mohl sloužit nejen jako kompostárna, ale jako sběrný dvůr.

podpořil Ústecký krajV rámci úprav bylo vybudováno zastřešené stání pro velkoobjemové kontejnery, nájezdová rampa osobní automobily, sklad nebezpečných odpadů a nový servisní výjezd. Akce podpořil Ústecký kraj částkou 4.561.000 Kč (což je nejvyšší dotace, jakou loňský rok v tomto programu jakékoliv město obdrželo). Za bezproblémovou a rychlou realizaci děkujeme firmě Děčínský stavební podnik.

Nový sběrný dvůr s kompostárnou bude pro veřejnost otevřen v pondělí 3. října. Původní areál v Císařském tak bude sloužit už jen jako sídlo Technických služeb Šluknov. Prosíme tedy o respektování tohoto stavu a odevzdávání veškerého odpadu v nově upraveném areálu v Tovární ulici. Ve sběrném dvoře budou přijímány všechny odpady, na které jste byli zvyklí v Císařském – nejen tedy bioodpad a objemný odpad, ale i nebezpečný odpad, vytříděný odpad, stavební suť, pneumatiky, aj. a nemění se ani stávající podmínky odevzdávání odpadu prostřednictvím odpadové karty.

Pevně věříme, že prostory nově upraveného areálu budou pro všechny uživatele komfortní a přikládáme několik fotografií z realizace.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení