Katastrální úřad bude provádět revizi katastru

Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů využití staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka. Podrobné informace naleznete v detailu článku.

Vážení obyvatelé Šluknova,

dovolte, abych se vám představil. Mé jméno je Pavel Vít, jsem zaměstnancem Katastrálního úřadu a osudový los mi přiřkl provedení revize údajů katastru nemovitostí ve vaší obci.

Co to znamená pro mě a co to znamená pro vás?

Cílem revize je (v ideálním případě) dosáhnou plného souladu evidovaných údajů katastru nemovitostí s realitou v terénu. Snadno se napíše, hůře realizuje.
Pro pracovníka pověřeného revizí to znamená desítky hodin v terénu, stovky hodin vyhodnocování a nakonec to nejlepší, tedy vysvětlování a jednání s vlastníky. Samozřejmě vše ve spojení s nutnou administrativou.

Pro vlastníky nemovitostí to znamená mnohdy nepříjemná zjištění, že ne vše co po léta pokojně užívají je zcela legální a v pořádku. Ani naši předkové nebyli svatí a mnohdy stavěli bez povolení či zapomínali po kolaudaci stavby přihlásit do evidence. Také téměř každý u svého domu potřebuje mít nějaký hospodářský prostor, parkovišťátko či sklad na nářadí. Je to samozřejmé a máme to všichni. Jen je bohužel nutné každou takovou změnu hlásit. Bylo to tak vždy. Za císaře pána, za první republiky, za války i po válce. Jen to nikdo nekontroloval. Doba se bohužel změnila a dnes se klade mnohem větší důraz na ochranu a evidenci zemědělského půdního fondu.
V následujících týdnech a měsících některým z vás budu muset dvakrát napsat. První dopis bude informativní a přijde vám obyčejnou poštou. V něm se dozvíte, co jsem na vašich nemovitostech zjistil za odchylky od evidovaného stavu a co by bylo vhodné udělat pro nápravu. Pak budu pár měsíců dělat něco jiného a k rozesílané pošty se vrátím ke konci lhůty, která mi byla pro provedení revize dána.

V té chvíli všem, kteří ještě nezareagovali na původní oznámení, přijde již oficiální dopis na doručenku ve kterém budou vyzváni k předložení požadovaných dokladů do tří měsíců. Tuto lhůtu bude možné si v odůvodněných případech dle potřeby prodloužit. Vaší žádosti bude vždy vyhověno, jen prosím žádejte rozumné terminy v řádu měsíců, nikoliv let.
Předběžně si můžete stav evidence a reality prověřit na stránkách českého úřadu zeměměřického a katastrálního kde si můžete prohlédnout katastrální mapu s připojeným leteckým pohledem (www.cuzk.cz). V případě nejasností se na mě můžete obrátit buď na E-mailové adrese pavel.vit@cuzk.cz nebo tel. 412 315 944.

Závěrem. Věřte mi,že se budu snažit ke každému případu přistupovat individuálně a s maximální citlivostí, nicméně i má práce podléhá kontrole. Mým přáním je proto dosáhnout nejvyšší možné míry vzájemného pochopení, byť tuším, že to bude mnohdy obtížné.

S pozdravem Bc. Pavel Vít, Dis. Pracovník Katastrálního pracoviště Rumburk pověřený revizí v katastrálním území Šluknov.

Soubory ke stažení

clanky14225/revize_letak.pdf587 kBInformační leták katastrálního úřadu ke staženíVloženo: 19. 01. 2023, 11:47h
clanky14225/revize21cveviq.pdf66 kBOznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostíVloženo: 24. 01. 2023, 09:03h

Buďte s námi ve spojení