Participativní rozpočet na rok 2024

Město Šluknov připravilo i na příští rok možnost pro obyvatele města rozhodnout svým hlasováním o realizaci akce na zvelebení části prostoru ve městě, kde žijeme. Jedná se o již sedmý ročník participativního rozpočtu a v letošním roce máte možnost si vybrat z šesti připravených akcí.

Participativní rozpočet na rok 2024

K výběru nabízíme následující akce:

  1. Rozšíření parkovacích míst v Tyršově ulici

V letošním roce proběhlo rozšíření Tyršovy ulici o podélné parkování pro celkem 13 automobilů, které zlepšilo průjezdnost ulice mezi základní školou a Lužickou ulicí. Jelikož problém však přetrvává i ve zbytku ulice až po křižovatku s Jiráskovou ulicí, nabízí se možnost v rozšíření pokračovat a realizovat dalších celkem 17 nových parkovacích stání.

  1. Úprava veřejného prostranství v Budišínské ulici

Problém s parkováním vzniká zejména z důvodu nedostatku parkovacích míst na vlastních pozemcích i v lokalitě křižovatky Budišínské ulici se Sýpkou v prostoru u bývalého krámku. Současně je prostranství na obou stranách hlavní ulice dosti nevzhledné. V rámci úprav tohoto prostoru (ve vazbě na právě budovaný chodník v Budišínské) je možné obě strany zpevněných ploch kultivovat a zřídit cca 15 parkovacích míst.

  1. Odběrná místa vody na hřbitově ve Šluknově

Šluknovský hřbitov v současné době disponuje 3 odběrnými místy vody pro zalévání hrobových míst, což je vzhledem k jeho protáhlé dispozici poměrně málo. Díky nataženému vodovodu je však možné zřídit v rovnoměrných rozestupech pilířky s odběrnými místy pro napouštění konví podél celé hlavní cesty – celkem jich je navrženo 9.

  1. Energetické úspory na majetku města – výměna veřejného osvětlení, druhá část

V letošním roce proběhla výměna neúsporných svítidel zejména v centru města, celkem bylo vyměněno 80 lamp za novou LED technologii. Přesto se ve městě nachází ještě několik nedostatečně a neúsporně nasvětlených lokalit vybavených starými svítidly, a to napříč všemi katastry o celkovém počtu 60 svítidel. Výměnou by bylo dosaženo výrazné úspory energie a současně vzhledem ke kvalitě nových LED svítidel i k výrazně většímu světelnému komfortu.

  1. Výměna povrchu dětských hřišť

V centru města máme v současnosti dvě dětská hřiště – v Sokolské a Lužické ulici. Povrch těchto hřišť je tvořen vymývaným kamenivem, tzv. kačírkem, který se postupně ukazuje jako nepříliš vhodný z důvodu nutnosti stálého doplňování a jeho pravidelného vynášení nepřizpůsobivými občany. Proto je v těchto lokalitách navržena výměna dopadových ploch za gumovou pryž, která jednak odstraní tento problém a rovněž splní normy pro dopadovou plochu pod herními prvky.

  1. Květinová výzdoba sloupů veřejného osvětlení v centru města

Pro zlepšení vzhledu centra města je po vzoru jiných míst navrženo zkrášlení vybraných sloupů veřejného osvětlení květníky s kvetoucími květinami, jednalo by se zejména o lokalitu náměstí, Terminálu a přilehlých ulic o celkovém počtu 20-30 květinových nádob.

Hlasujte pro akci, která se vám nejvíce líbí. Vybraná akce pak bude v průběhu roku 2024 realizována.
Hlasovat můžete do 25. listopadu 2023 elektronicky nebo formou hlasovacích lístků, které jsou k dispozici na sekretariátu MěÚ a v Informačním centru v zámku.

Buďte s námi ve spojení