Volby do Evropského parlamentu 2024 - Informace pro občany jiného členského státu EU

Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má každý občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj. 8. 6. 2024, dosáhne věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. 23. 4. 2024) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Občan jiného státu, který má právo hlasovat a který není dosud veden v dodatku stálého seznamu voličů a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení údajů pro volby do Evropského parlamentu z dodatku stálého seznamu pro volby do zastupitelstev obcí) u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 28. 4. 2024 do 16:00 hodin.

Voliči přihlášení k pobytu ve správním obvodu města Šluknov mohou žádost podat i v sobotu 27.04.2024 v čase 12.00 – 16:00 hodin po předchozí domluvě na tel. č. 770 125 525 a v neděli 28.04.2024 v čase 8:00 hodin – 16.00 hodin bude na Městském úřadě Šluknov přítomna pracovnice evidence obyvatel (zvonit recepce).

Buďte s námi ve spojení