Pravidelná zastávka DÚKmobilu - červen 2024

Pravidelná zastávka DÚKmobilu - červen 2024

DÚKmobil je určen k rozšíření povědomí  občanů o integrovaném dopravním systému DÚK  a o výhodách z něj plynoucích, především tam, kde není možné získat přesné a komplexní informace v informačních kancelářích. Kromě informačních kanceláří je zdrojů informací pro cestující v současné době několik. Mohou se informovat pomocí internetu, letáčků v dopravních prostředcích, nebo např. na sociálních sítích.

Více informací o DÚKmobilu najdete na stránkách Ústeckého kraje.

Buďte s námi ve spojení