Novinky z letní stavební sezóny

Rádi bychom vás opět po čase informovali o probíhajících či čerstvě dokončených stavbách, které letos město Šluknov realizuje.

EU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostředí České republiky

Se začátkem prázdnin se rozběhla pro nadcházející období největší akce, a sice rekonstrukce školní jídelny. Letos získá budova nová okna, vzduchotechniku a osvětlení v kuchyni. V příštím roce pak proběhne zateplení, vč. nové střechy a fasády a zřízení bezbariérového přístupu (nové přístupy ze Zahradní ulice i z areálu školy, nové zádveří vč. výtahu, sociální zařízení, podlahy a dveře). V současné době je již před dokončením výměna oken.

Další velmi viditelnou akcí je úprava křižovatky ulic Tovární a Královská, v jejímž prostoru se nachází autobusová zastávka Benar. V rámci probíhající akce bude celá veřejné prostranství kompletně dopravně přeřešeno, získá nové povrchy z asfaltu a zámkové dlažby, bude zřízena obousměrná autobusová zastávka vč. přechodu pro chodce, doplněno veřejné osvětlení, vysázena zeleň a vybudováno kontejnerové stání.

O prázdninách rovněž proběhne většina prací v areálu MŠ Žižkova, kde bude na stávající, dosud z velké částí nevyužité zahradě, realizována zahrada v přírodním stylu s herními prvky, hmyzím domkem, pocitovým chodníkem, pítkem, malým hledištěm a bohatou výsadbou dřevin. Většina prací bude provedena do konce srpna, poté počítáme již pouze s vegetačními úpravami. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

V současné době již téměř dokončenou akcí je zahájení dlouho odkládané rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše. Původně měla být rekonstrukce provedena kompletně až v příštím roce, z důvodu čekání na obdrženou dotaci, ale zahájení rekonstrukce silnice ze strany Ústeckého kraje nás donutilo reagovat a již nyní provést nové obrubníky, jelikož téměř v celé délce dochází k rozšíření doposud velmi úzkého chodníku. Vzniklé mezery tak byly na příští půlrok provizorně dosypány štěrkem tak, aby chodník byl pochozí a v zimě udržovatelný. Uvědomujeme si, že stávající stav není ideální, ale pevně věříme, že nový povrch chodníku, s jehož realizací počítáme ihned zjara příštího roku, bude stát za prodlení.

Přikládáme několik fotografií z výše zmíněných akcí.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení