Máme další 4 opravené mosty

Město Šluknov pokračuje v postupné opravě mostů, kterých je v jeho vlastnictví více než 90. O problematice, odstraňování neduhů z minulosti a nutnosti postupných oprav jsme vás informovali již v dřívějších číslech ŠN. S koncem června jsme se posunuli zase o něco dál a opravili 4 mosty v Císařském v úseku od Technických služeb až po dětské hřiště.

V tomto úseku proběhne pravděpodobně v roce 2025 oprava koryta vodního toku ze strany Povodí Ohře, a proto jsme v předstihu zrekonstruovali nevyhovující mosty právě v tomto úseku, jelikož do nově realizovaných opěrných zdí by již nebylo možné nějakou dobu zasahovat.

Všechny 4 původní mosty měly kamennou konstrukci, která je sice pěkná, a hlavně z hlediska dobového opracování kamene obdivuhodná, ale bohužel s negarantovatelnou únosností a již dvakrát jsme v nedávných letech byli na území Šluknova svědky prasknutí této konstrukce i pod menším nákladním vozidlem. Původní mosty proto byla zbourány a nahrazeny novými železobetonovými konstrukcemi podloženými statickým výpočtem se zatížením až na 20 tun.

Práce byly provedeny v období říjen 2022 – červen 2023 a realizovala je regionální firma SaM silnice a mosty Děčín, a. s., provoz Rumburk. K článku přikládáme několik fotografií z realizace. Příští rok bychom rádi navázali opravou další 5 mostů na horním toku Šluknovského potoka v Císařském, kde je rovněž připravována rekonstrukce koryta vodního toku.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení