Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Šluknovský masopust
Šluknovský masopust

Město Šluknov a Šluknovský zámek Vás srdečně zvou v pátek 21. února 2020 na Šluknovský masopust.

Masopust je svátek, při kterém se lidé za dávných časů naposled poveselili a pořádně najedli před nadcházejícím obdobím půstu. S oblibou se slaví dodnes a ten náš pomalu získává svou tradici. V letošním roce se na akci podílí spousta organizací, kterým patří velké poděkování.

UPOZORNĚNÍ - nové sazby poplatků za komunální odpad

Od 1. 1. 2020 platí nová Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zde naleznete přehlednou tabulku nových sazeb.

Hřbitovní kaple získala nový kabát
Hřbitovní kaple získala nový kabát

Na konci loňského roku skončily práce na opravě hřbitovní kaple ve Šluknov, kterou jste pro loňský rok vybrali k realizaci hlasováním v participativním rozpočtu.

Plánované investiční akce města pro letošní rok

Rádi bychom vás seznámili s přehledem plánovaných stavebních akcí pro letošní rok tak, jak byly zastupitelstvem schváleny v rozpočtu města.

Česká televize před týdnem zavítala do Šluknova
Česká televize před týdnem zavítala do Šluknova

Hned dva natáčecí týmy České televize zavítaly v průběhu minulého týdne do našeho města.

Nové „Oranžové“ přechody v ulici T. G. Masaryka
Nové „Oranžové“ přechody v ulici T. G. Masaryka

Asi málokterému Šluknovákovi unikla v listopadu a prosinci realizace nových, resp. obnovených přechodů pro chodce v ulici T. G. Masaryka – konkrétně u základní školy a za knihovnou.

Dotace na fasády a střechy aktuálně, aneb jak dopadl rok 2019
Dotace na fasády a střechy aktuálně, aneb jak dopadl rok 2019

Jsme na konci roku 2019 a jak to tak bývá, obvykle se v této době bilancuje a vyhodnocuje. V letošním roce probíhal 2. ročník dotací – příspěvků na obnovy fasád a střech v Městské památkové zóně Šluknov. Město se tímto snaží jednak pomoci vlastníkům nemovitostí v centru města s opravou jejich objektů, neboť musí probíhat v souladu se zákonem o památkové péči – starší objekty jsou tak opravovány tradičnějšími materiály a postupy a také z důvodu, že chceme zlepšit vzhled obce. Zde má Šluknov značné rezervy, zejména pak neuspokojivý vzhled střech.

Rekonstrukce radnice uspěla v soutěži „Stavba Ústeckého kraje“

Loni dokončená rekonstrukce budovy radnice uspěla v pravidelné soutěži „Stavba Ústeckého kraje“, kterou každoročně vyhlašuje Okresní hospodářská komora a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. Akce se z deseti přihlášených umístila na čtvrtém místě a bylo jí jako jediné z přihlášených uděleno „Čestné uznání“ za velmi pozitivní vliv na lokalitu. Byť jsme tedy zůstali těsně pod stupni vítězů, velmi nás toto hodnocení těší. Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2020
Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2020

Město Šluknov již potřetí dalo možnost svým občanům rozhodnout o výběru investiční akce, která bude zařazena do rozpočtu města k realizaci v uskuteční v následujícím roce. Na výběr bylo ze 4 akcí, které je možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat. Letos jsme obdrželi celkem 280 hlasovacích lístků (218 hlasů elektronicky a 62 hlasů písemně), což je téměř identický počet hlasujících jako v loňském roce.

Na podzim byla dokončena většina letošních investičních akcí
Na podzim byla dokončena většina letošních investičních akcí

V průběhu podzimních měsíců se ještě před pádem zimy podařilo dokončit většinu letos rozběhnutých stavebních akcí. Kromě úpravy prostranství u autobusové zastávky Benar, které jsme věnovali samostatný článek, to byly ještě následující akce.

Dotazník - pečovatelská služba na území města Šluknov

Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit s anonymním průzkumem v oblasti potřeb, které jsou možné zajistit pečovatelskou službou na území města Šluknov. Vaše odpovědi použijeme jako přínos pro podporu kvality a rozvoj sociální služby v  této oblasti.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení