Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Dotace na fasády a střechy pro rok 2021 aktuálně
Dotace na fasády a střechy pro rok 2021 aktuálně

Město Šluknov podporuje zlepšení celkového vzhledu města a bude tak i nadále pokračovat v podpoře vlastníků na opravě fasád a střech v centru města (území městské památkové zóny Šluknov).

Změna úředních hodin na Šluknovské radnici

Vzhledem k přijetím krizových opatření vlády se stanovují úřední hodiny na PONDĚLÍ a STŘEDU 9:00 – 11:00 a 13:00 – 16:00 hodin.

V ostatní dny a hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřený. V případě nutné a předem objednané schůzky budete vyzvednuti na recepci, volný pohyb osob po úřadu není možný.

Rubrika "Koronavirus" je opět v provozu
Rubrika "Koronavirus" je opět v provozu

Vzhledem k epidemiologické situaci opět průběžně aktualizujeme rubriku zpravodajství týkající se krizových opatření. Aktuální informace o opatřeních vlády a místních opatřeních naleznete v rubrice Krizové stavy.

Ukončení omezeného provozu v MŠ v Žižkově ulici

Omezení provozu MŠ v Žižkově ulici (u sídliště), které bylo zahájeno dne 19. 10. 2020 končí ke dni 30. 10. 2020. Ukončeno je i distanční vzdělávání. Prosíme předškoláky, aby své složky s vypracovanými úkoly s nástupem do MŠ odevzdali paní učitelce. Od pondělí 2. 11. 2020 bude zahájen provoz v běžném denním režimu, a to na všech třech budovách MŠ Šluknov.

Uzavření veřejného WC

Vzhledem k mimořádnému opatření v kontextu s koronavirem budou veřejné toalety od 26.10.2020 až do odvolaní dočasné uzavřeny.

Oznámení o uzavření provozu Šluknovského zámku

Město Šluknov uzavírá ode dne 22. října 2020 až do odvolání provoz Šluknovského zámku, vč. Regionálního informačního centra. V provozu nebude Regionální informační centrum, nebudou se konat prohlídky zámku a prohlídky výstav v zámku ani žádné jiné akce v zámku.

Oznámení o uzavření provozu městské knihovny

Město Šluknov uzavírá ode dne 22. října 2020 až do odvolání provoz Městské knihovny ve Šluknově. Čtenářům s výpůjčkami knih, kterým končí 22. října
a dále výpůjční doba, budou výpůjčky automaticky prodlouženy (nemusejí tedy o prodloužení žádat telefonicky ani prostřednictvím mailu).

Nákup pro ohrožené skupiny obyvatel
Nákup pro ohrožené skupiny obyvatel

CEDR opět nabízí možnost nákupů pro ohrožené skupiny obyvatel. Nákupy pro seniory, chronicky nemocné osoby a osoby v karanténě.

ČEPS spustí nový vyjadřovací portál

Začátkem roku 2021 spustí společnost ČEPS nový Vyjadřovací portál. Proces podávání i zpracovávání žádostí o vyjádření se tak urychlí
a zefektivní. Po spuštění portálu již nebudou přijímány požadavky zaslané poštou či e-mailem. Akciová společnost ČEPS je jediným provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy České republiky. Jako správce technické infrastruktury má mimo jiné povinnost podávat o svém zařízení
potřebné informace.

Organizační opatření - Městský úřad Šluknov
Organizační opatření - Městský úřad Šluknov

Rozhodnutí o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Šluknov a úpravě způsobu vyřizování podání a omezení osobního kontaktu s klienty a chodu úřadu.

Den otevřených dveří v pečovatelské službě Města Šluknov
Den otevřených dveří v pečovatelské službě Města Šluknov

Ve dnech 5. - 11. října 2020 APSS ČR vyhlásila již XII. Týden sociálních služeb. V rámci tohoto týdne se poskytovatelé sociálních služeb mohou připojit k celostátnímu dni otevřených dveří. Stejně tak se připojila i Pečovatelská služba města Šluknov, která své „otevření dveří“ plánovala na 7. 10. 2020.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji šíření onemocnění COVID-19 však využíváme jiných forem k zpřístupnění informací o sociální službě veřejnosti, a to uveřejněním prezentace Pečovatelské služby města Šluknov na webu a YouTube kanálu města. Nenechte si ji ujít tuto prezentaci, která obsahuje autentické výpovědi těch, kteří měli touhu se podělit o zkušenost s naší službou.

ZŠ J. Vohradského - vybudování bezbariérového přístupu v ZŠ Žižkova
ZŠ J. Vohradského - vybudování bezbariérového přístupu v ZŠ Žižkova

loga IROP

Město Šluknov pokračuje ve snaze budování bezbariérového města a v letošním roce získalo 2,83 mil. Kč dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na akci „ZŠ J. Vohradského – vybudování bezbariérového přístupu v ZŠ Žižkova“

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení