Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Katastrální úřad bude provádět revizi katastru

Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků a typů staveb a způsobů využití staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka. Podrobné informace naleznete v detailu článku.

Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák
Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák

V minulém roce jsme dokončili výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu 29 pozemků nad rybníkem Zezulák (k dispozici je až na hranici pozemků splašková a dešťová kanalizace, přípojka NN a vodovod).

Informace ke změně vyhlášky o platbě za likvidaci komunálního odpadu

Pro rok 2023 zůstává v platnosti stávající systém poplatku na osobu (dle trvalého pobytu nebo rekreačního objektu). Platební částka se nezměnila a činí 720 Kč, případně nižší částka po odečtení slevy v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Šluknov č. 2/2021.

AKTUALIZOVÁNO - V polovině března bude zahájena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Dr. M. Horákové
AKTUALIZOVÁNO - V polovině března bude zahájena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Dr. M. Horákové

Severočeská vodárenská společnost se začátkem jara (předpoklad zahájení je v pondělí 13.3.) spustí dlouho připravovanou akci rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Dr. M. Horákové, a to v rozsahu mezi křižovatkami s ulicemi Potoční a Židovská (viz přiložený zákres).

Investiční akce v letošním roce

Jelikož se po zimě rozbíhá stavební sezona, rádi bychom vás informovali o největších investičních akcích, které jsou v rozpočtu navrženy (a nejen těch).

Řeznictví Formánek nabízí po dobu výpadku pátečního prodeje rozvoz masa a uzenin až do domu

Objednávky je možné zaslat formou SMS na tel.: 702 481 531 nejpozději do čtvrtka do 15:00 hod. Do objednávky je nutno napsat jméno, adresu a telefonní číslo. Rozvoz bude probíhat v pátek v době od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Knižní SWAP

Přijďte si k nám do knihovny vyměnit knihy, které už máte přečtené, znáte je nazpaměť nebo se jednalo o nevhodný dárek.

Zahajujeme kompletní obnovu povrchů v lokalitě garáží na Rumburské
Zahajujeme kompletní obnovu povrchů v lokalitě garáží na Rumburské

Na základě četných stížností vlastníků garáží a celkově nevyhovujícímu stavu veřejných ploch v této lokalitě, která již není řešitelná lokálními opravami, zahajujeme komplexní akci obnovy povrchů a realizace zcela nového systému odvodnění.

Pojízdná prodejna masa a uzenin - Řeznictví Formánek

Od 08.02.2023 do odvolání bude pojízdná prodejna na náměstí každou středu v době od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Vítání občánků - výzva pro rodiče dětí narozených v období od 1. září 2022 do 31. ledna 2023
Vítání občánků - výzva pro rodiče dětí narozených v období od 1. září 2022 do 31. ledna 2023

Žádáme rodiče o závazné potvrzení účasti na obřadu a to nejpozději do 15.3.2023. Vítání bude probíhat u dětí narozených v období od 1.9.2022 do 31.1.2023. Vaši účast prosím potvrďte u matrikářky Jany Galbavé, tel. 412 315 311, galbava@mesto-sluknov.cz. Pozvánky s konkrétním datem a místem Vítání občánků Vám budou následně zaslány. Jana Galbavá, matrikářka

Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2023
Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2023

V minulých týdnech proběhlo již šesté hlasování do tzv. participativního rozpočtu, kdy město umožňuje svým občanům rozhodnout o výběru akce, která bude zařazena do rozpočtu k realizaci v uskuteční v následujícím roce. Na výběr bylo ze 4 akcí, které je možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat. Letos jsme obdrželi doposud nejvyšší počet hlasů v historii – celkem jste odevzdali 655 hlasovacích lístků (472 hlasů elektronicky a 183 hlasů písemně).

Obnova jedné z nejfrekventovanějších komunikací ve městě dokončena
Obnova jedné z nejfrekventovanějších komunikací ve městě dokončena

V letošním roce dostalo nový povrch hned několik městských komunikací o celkové délce více než 2 kilometry. Poslední opravenou komunikací byla jedna z těch nejvyužívanějších – propojka Rumburské s Kreuzbergem – ulice 17. listopadu v úseku od sídliště nad tenisové kurty s křižovatkou s ulicí Sokolská.

Datové schráky a identita občana
Datové schráky a identita občana

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenovaných skupin a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

Závěr a výsledky průzkumu k projektu asistent prevence kriminality za rok 2022

Vážení spoluobčané, v měsíci říjnu proběhlo dotazníkové šetření, cílem kterého bylo zjistit míru pocitu bezpečí ve městě Šluknov. Dovolujeme si Vás seznámit s jeho závěrečným vyhodnocením.

Zastupitelé zvolili nové vedení města

Dne 02.11.2022 ve Šluknovském zámku zasedalo zastupitelstvo města v novém složení po volbách. Na svém prvním ustavujícím zasedání si noví zastupitelé zvolili ze svých řad starostu, místostarostu, členy rady města, předsedy i členy finančního a kontrolního výboru.

Novým starostou byl zvolen p. Ing. Tomáš Kolonečný (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ), místostarostou p. Mgr. Bc. Rudolf Sochor (MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST) a dalšími členy pětičlenné rady města byli zvoleni pp. Tomáš Luft (DOMOV), Ing. František Štefáček (DOMOV) a Mgr. Lenka Líbalová (MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST).

Ohlédnutí Evy Džumanové za působením ve funkci starostky města

Vážené zastupitelky a zastupitelé, milí spoluobčané,
máme za sebou komunální volby, kdy měli občané možnost využít svého volebního práva a zvolit si zástupce do městského zastupitelstva. Velmi děkuji všem voličům, kteří svým hlasováním projevili vůli a není jim osud města lhostejný. Zvláště děkuji voličům, kteří v těchto volbách, ale i v těch předchozích, podporovali mě a naše kandidáty.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení