Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Výroční zpráva ORŽP za rok 2020
Výroční zpráva ORŽP za rok 2020

Odbor rozvoje a životního prostředí již sedmým rokem zpracovává výroční zprávu o své činnosti za předcházející rok. Zpráva shrnuje (včetně fotodokumentace) většinu investičních akcí či rozsáhlejších oprav, které se ve městě za loňský rok uskutečnily. Výroční zpráva je v plném rozsahu k dispozici v přiloženém PDF souboru.

Od 1. dubna 2021 dochází k výrazné změně v nakládání s objemnými odpady ve Šluknově
Od 1. dubna 2021 dochází k výrazné změně v nakládání s objemnými odpady ve Šluknově

Nově bude možné objemný odpad předat pouze v kompostárně v ul. Tovární  1088 ve Šluknově. V kompostárně bude možné odevzdat zdarma 500 kg objemného odpadu za domácnost a rok.

Rubrika "Koronavirus" je bohužel stále v provozu
Rubrika "Koronavirus" je bohužel stále v provozu

Vzhledem k epidemiologické situaci stále průběžně aktualizujeme rubriku zpravodajství týkající se krizových opatření. Aktuální informace o opatřeních vlády a místních opatřeních naleznete v rubrice Krizové stavy - Koronavirus.

Ve městě probíhají úpravy veřejného osvětlení

Jednou z oblastí veřejné správy, které se již několik let intenzivně věnujeme, je veřejné osvětlení. V této v minulosti poněkud opomíjené, a přitom nezanedbatelné oblasti komunální sféry, došlo za poslední dobu k velkým změnám, z nichž nejviditelnější byla zejména výměna 2/3 původních lamp za moderní LED svítidla v roce 2018. Díky tomu došlo k razantní úspoře několik set tisíc korun ročně, které můžeme věnovat na další rozvoj města.

Oznámení o znovuotevření provozu Městské knihovny
Oznámení o znovuotevření provozu Městské knihovny

Od středy 14. dubna 2021 otevíráme znovu knihovnu v omezené provozní době a s následujícími omezeními a doporučeními.

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021. Více na www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

Školy v okrese Děčín zůstávají do odvolání UZAVŘENY
Školy v okrese Děčín zůstávají do odvolání UZAVŘENY

Pravděpodobný návrat do školy je 19.4.2021. Pro všechny žáky školy ve Šluknově pokračuje distanční výuka. Pro podrobné informace sledujte stránky ZŠ Šluknov.

Výlety s Cepíkem
Výlety s Cepíkem

Pojďte s Cepíkem na výlet. I ve Vašem okolí je spousta míst, které stojí za návštěvu.

Řešíte problém s nedostupností zdravotní péče? Můžete kontaktovat Ministerstvo zdravotnictví ČR

Jak všichni víme, nedostatek kvalifikovaných lékařů s volnými kapacitami je v našem regionu dlouhodobý problém. Rád bych Vás proto informoval o spuštění webu https://nedostupnapece.mzcr.cz, kde můžete hlásit chybějící lékaře a zdravotní péči.

Starostové Šluknovského výběžku podporují očkování
Starostové Šluknovského výběžku podporují očkování

Data jednoznačně ukazují, že po očkování značně ubývá těžkých průběhů onemocnění Covid-19.

Světový den sociální práce připadá na 16.3.2021

Světový den sociální práce byl poprvé vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků (IFSW). Každoročně se slaví vždy třetí úterý v měsíci březnu. Tento den upozorňuje na smysl sociální práce jako profese a na její celospolečenský význam.

Optimalizace nakládání s odpady ve sběrném dvoře ve Šluknově

Už je to pěkných pár let, kdy jsme se ve Šluknově mohli radovat z nově vybudovaného sběrného dvora. Ve své době převyšoval české standardy a poskytoval občanům města Šluknova službu na velmi dobré úrovni.

Respirátory pro ty, kteří je potřebují
Respirátory pro ty, kteří je potřebují

Odbor sociálních věcí MěÚ Šluknov zajistil ve spolupráci s Oblastní Charitou Šluknov respirátory a roušky pro potřebné občany města Šluknov a současně i pro další města a obce Šluknovského výběžku, tj. Mikulášovice, Velký Šenov, Lipová a Lobendava. Chtěli jsme, aby potřební občané měli pomoc co nejrychleji a nejblíže svému bydlišti. Veškerý materiál byl distribuován Potravinovou bankou v Litoměřicích, kde tímto děkuji za velmi osobitý a vstřícný přístup.

Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2021

Město Šluknov již počtvrté dalo možnost svým občanům rozhodnout o výběru investiční akce, která bude zařazena do rozpočtu města k realizaci v uskuteční v tomto roce. Na výběr bylo ze 6 akcí, které je možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat. Letos jsme obdrželi celkem 447 hlasovacích lístků (405 hlasů elektronicky a 42 hlasů písemně).

Obyvatelé „DPS“ úspěšně očkováni proti COVID-19

Pečovatelská služba pomohla zajistit a zorganizovat očkování u seniorů v domě DPS a pro seniory žijící na Nerudově ulici. První dávkou vakcíny proti onemocnění COVID-19 byli naočkováni obyvatelé ve středu 03. 03. 2021.

Uzavření mateřské školy od 1. března 2021

Od 1. března 2021 dochází k plošnému uzavření mateřských škol, tj. i naší MŠ Šluknov.

Formuláře související s omezením pohybu - čestné prohlášení pro opuštení bydliště a přesun do jiného okresu

V souvislosti s usnesením vlády č.216 ze dne 26.2.2021, které omezuje pohyb obyvatel a zakazuje opuštění okresu na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště, zde zveřejňujeme formuláře potřebné pro občany, kteří musí z vážných důvodů toto nařízení porušit. V příloze naleznete čestné prohlášení pro opuštění místa bydliště a také formulář pro přesun do jiného okresu.

Územní plánování - možnost pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov

Město Šluknov má zpracovaný územní plán města, a to platným zněním 1. Změny Územního plánu Šluknov (dále jen ÚP Šluknov).
Odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov, jako pořizovatel ÚP Šluknov, obdržel několik žádostí o změnu ÚP Šluknov.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení