Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Den otevřených dveří na nově zrekonstruované radnici
Den otevřených dveří na nově zrekonstruované radnici

Šluknovská radnice pořádal ve středu 16. ledna 2019 den otevřených dveří s komentovanými prohlídkami všech prostor. Připravena byla i výstava fotografií z průběhu rekonstrukce. Návštěvníci se v rámci prohlídek dozvěvděli zajímavé informace z průběhu rekonstrukce i vlastního fungování radnice. Zde naleznete výběr fotografií z průběhu dne otevřených dveří.

Reportáž Českého rozhlasu ze slavnostního otevření opravené radnice ve Šluknově

Budoucnost hřbitova Království
Budoucnost hřbitova Království

Jak je asi většině obyvatelům nejen Království, ale i Šluknova známo, město se v polovině loňského roku po dlouhých vyjednáváních stalo vlastníkem hřbitova v Království. Vedení města je od té doby velmi často dotazováno, kdy se začne s rekonstrukcí tohoto dlouhodobě zanedbaného a podinvestovaného pietního místa.

Starostové Šluknovska jednali v Krásné Lípě

V krásnolipském pivovaru Falkenštejn se v pátek 8. března 2019 sešli starostové měst a obcí ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ). Jednání se zúčastnil i senátor za volební obvod Děčín Zbyněk Linhart. Na programu druhého jednání ve volebním období 2018-2022 byla především problematika zaměstnávání osob z evidence nezaměstnaných, prostřednictvím programu tzv. veřejně prospěšných prací (VPP).

Dlouho odkládaná rekonstrukce silnice ze Šluknova do Lobendavy bude zahájena

V únoru jsme obdrželi od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje informaci, že v následujících týdnech bude zahájena dlouho odkládaná rekonstrukce silnice ze Šluknova (počínaje od radnice) do Lobendavy, která se v letošním roce výrazně dotkne provozu na ulici Dr. E. Beneše. V rámci rekonstrukce bude stávající povrch odtěžen až na původní žulovou dlažbu a položena vozovka o zcela nové skladbě. Součástí opravy je rovněž kompletní výměna všech uličních vpustí, vyčištění propustků a oprava mostu v Císařském u bývalého krámku.

Rybník Zezulák s novou tváří
Rybník Zezulák s novou tváří

Letošní zima patřila v porovnání s těmi předchozími k těm poctivějším, což se podepsalo i na zahájení stavebních prací ve městě. První měsíce roku 2019 tak zatím umožnily realizovat jen velmi málo akcí ze schváleného rozpočtu. Tou největší a nejviditelnější, kde jsme naopak zimní podmínky využili, bylo pokračování v řešení problematického rybníka Zezuláku, vč. odtoku z něj.

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. oznamuje následující omezení

Od 26. 6. 2019 7:00 hodin – 8. 7. 7:00 hodin 2019 bude z provozních důvodů dočasně UZAVŘENO dětské oddělení včetně ambulancí a 24 hodinové dětské pohotovosti.

Připravované investiční akce v roce 2019

Jelikož na prosincovém zasedání zastupitelstva města byl schválen rozpočet na tento rok, rádo bychom vás informovali o největších investičních (a nejen těch) akcích, které jsou v rozpočtu navrženy.

Město již má své nové představitele na další volební období
Město již má své nové představitele na další volební období

Nově zvolení členové Zastupitelstva města Šluknov na svém prvním ustavujícím zasedání, konaném 20. listopadu 2018 ve Šluknovském zámku zvolili ze svých řad starostu a místostarostu města, členy rady města i předsedy a členy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva.

Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2019

Město Šluknov již podruhé dalo možnost svým občanům rozhodnout o výběru investiční akce, která bude zařazena do rozpočtu města k realizaci v uskuteční v následujícím roce. Na výběr bylo ze 6 akcí, které je možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat, přičemž jsme obdrželi celkem 278 hlasů (206 hlasů elektronicky a 72 hlasů písemně).

Návštěva v Poslanecké sněmovně
Návštěva v Poslanecké sněmovně

V pondělí dne 17. září 2018 proběhlo v Poslanecké sněmovně v Praze slavnostní předání dokladů starostkám a starostům obcí a měst o schválení návrhů městských znaků a vlajek. V příštím roce slaví naše město 660. výročí povýšení Šluknova na město a velmi rádi bychom veřejnosti představili novou vlaku na Zámeckých slavnostech 2019.

Zrekonstruovaná radnice bude zcela bezbariérová
Zrekonstruovaná radnice bude zcela bezbariérová

V souvislosti s téměř dokončenou stavbou radnice bychom vás rádi informovali i o podstatné změně, kterou na novém městském úřadu zaznamenají zejména osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (ať již osoby se zdravotním postižením, tak i osoby staršího věku či matky s malými dětmi). V rámci stavebních úprav byl totiž realizován projekt „Šluknov, mobilita – Městský úřad, odstranění bariér“, v jehož rámci byly provedeny komplexní bezbariérové úpravy celého objektu.

Oprava jedné z nejfrekventovanějších komunikací ve městě dokončena
Oprava jedné z nejfrekventovanějších komunikací ve městě dokončena

V rámci projektu „Oprava komunikace u Domova bez hranic“ byla opravena jedna z nejfrekventovanějších silnic ve vlastnictví města – propojka okolo Toposu mezi ulicemi Rumburská a Královská, včetně příjezdové komunikace k objektu Domov bez hranic. Zřizovatelem zařízení je Ústecký kraj.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení