Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Zámecké slavnosti s kouzelným programem
Zámecké slavnosti s kouzelným programem

28. a 29. června 2024 pořádá město Šluknov ve Šluknovském zámku a v zámeckém parku, v pořadí již sedmnácté Zámecké slavnosti.

Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu
Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu

Odbor rozvoje a životního prostředí zpracoval vůbec první ucelený přehled všech pozemků ve vlastnictví města, které jsou dle územního plánu vhodné k výstavbě rodinného domu.

Výroční zpráva Odboru rozvoje a životního prostředí městského úřadu Šluknov za rok 2023
Výroční zpráva Odboru rozvoje a životního prostředí městského úřadu Šluknov za rok 2023

Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za rok 2023. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Šluknov a schváleným rozpočtem. V roce 2023 ORŽP hospodařil s téměř polovinou celkového objemu rozpočtu města Šluknov a jeho pracovníci se přímo podíleli na realizaci hlavních investičních akcí ve městě.

Svoz popela z uhlí

Jako město máme nabídku na svoz popela z uhlí (vzniklý z topení v bytových jednotkách, rodinných domech, rekreačních objektech apod.), který teď odkládáte do černých nádob na směsný komunální odpad.

AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák
AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák

V minulém roce jsme dokončili výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu 29 pozemků nad rybníkem Zezulák (k dispozici je až na hranici pozemků splašková a dešťová kanalizace, přípojka NN a vodovod).

Kompletace poslední části krovu sladovny zahájena
Kompletace poslední části krovu sladovny zahájena

Kompletace nového krovu u poslední (4.) části krovu a střechy sladovny byla zahájena. Po dokončení krovu bude propojena střešní rovina mezi již dokončenými částmi, včetně prvků na střeše – Napoleonských oblouků a Volských ok, s užitím pálené tašky bobrovky.
Práce provádí firma WAKOS s.r.o. Rumburk a finančně podporuje Ústecký kraj a Ministerstvo kultury.

Den otevřených dveří ZUŠ Rumburk
Den otevřených dveří ZUŠ Rumburk

V úterý 28. 5. 2024 od 13 do 17 hodin.

Volby do Evropského parlamentu 2024 - Informace pro občany jiného členského státu EU

Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má každý občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj. 8. 6. 2024, dosáhne věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. 23. 4. 2024) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení