Tisková zpráva - Město Šluknov zahajuje nový projekt „Uč se a pracuj“

PřílohaPDF

Město Šluknov 1. května 2012 zahajuje nový projekt s názvem „Uč se a pracuj", (registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00296) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Na projektu město Šluknov spolupracuje rovněž s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Cílem projektu je pomocí poradenských a rekvalifikačních služeb aktivizovat
a motivovat cílovou skupinu osob (fyzické osoby starší 50 let) k návratu na trh práce, vytvoření pracovních návyků a dovedností, které usnadní získání udržitelného zaměstnání.

Projekt s celkovými způsobilými náklady ve výši 5.991.980 Kč, bude trvat po dobu
24 měsíců (od 01.05.2012 do 30.04.2014). V jeho rámci bude proveden nábor, poradenství a diagnostika cílové skupiny celkem 40 osob (nábor bude rozdělen na dva běhy: 20 osob v květnu 2012 a 20 osob v únoru 2012). Z těchto osob bude následně doporučeno 32 osob, které budou zařazeny do rekvalifikačního kurzu „Údržba veřejné zeleně" (také rekvalifikace bude rozdělena na dva běhy: 16 osob v červnu a červenci 2012 a 16 osob pak v březnu a dubnu 2013). Z úspěšných absolventů rekvalifikačního kurzu bude pak vybráno celkem 26 osob, pro které město Šluknov vytvoří dotované pracovní místo na 12 měsíců (pro 13 osob
od srpna 2012 a pro 13 osob od května 2013).

Projekt je určen pro jednu z vybraných cílových skupin obyvatel - fyzické osoby starší 50 let - která dlouhodobě velmi obtížně hledá uplatnění na trhu práce.

Případní žadatelé - nezaměstnané osoby starší 50 let - se mohou ucházet
o zařazení do tohoto projektu u pana Zdeňka Černého, tel. 412 386 202,
mob. 736 633 590.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Buďte s námi ve spojení