Jednání starostů Šluknovska na ministerstvu zdravotnictví

V návaznosti na zapojení starostů Šluknovska do problematiky zachování nemocniční lůžkové péče ve Šluknovském výběžku v posledním roce, dohodl senátor Zbyněk Linhart na úterý 6. 2. 2019 v Praze schůzku zástupců starostů Šluknovska s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Jednání se zúčastnili i zástupci měst, kterým patří místní nemocnice – tedy Rumburku a Varnsdorfu.

Tématem jednání bylo především zachování akutní lůžkové péče v regionu. Všichni zúčastnění, včetně zástupců zdravotních pojišťoven se shodli na potřebě udržet zdravotní péči v nemocnici v Rumburku, o jejímž případném převzetí jedná Krajská zdravotní, a.s. Stejně tak je shoda na případném rozšíření LDN v Nemocnici Varnsdorf. Zároveň byla otevřena otázka případného využívání lékařské péče i v příhraničních oblastech Saska, především v nemocnici v Sebnitz. Také byla diskutována otázka nedostatku a věkové skladby praktiků a stomatologů a nedostatečná či chybějící nabídka odborných lékařů. V horizontu příštích dvou měsíců proběhnou další dílčí jednání k jednotlivým problémům a následně opět za účasti ministerstva zdravotnictví, na kterém zdravotní pojišťovny připraví odborné podklady pro nastavení ambulantní lůžkové péče na Šluknovsku a domluví další postup.

Za starosty Šluknovska Eva Džumanová, Jan Kolář, Robert Holec a Pavel Svoboda

Buďte s námi ve spojení