Obnova komunikací v ulicích Dvořákova a B. Němcové je dokončena

V podzimních měsících byla provedena obnova povrchu dvou významných městských komunikací v ulicích B. Němcové a Dvořákova. Akce mohla být uskutečněna i díky dotační podpoře, jelikož projekt „Obnova místních komunikací ve Šluknově v roce 2021“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

MMČR

Nový povrch mají ulice o délce 730 metrů a položeno bylo přes 3000 m2 nového živičného koberce. Akce byla poměrně náročná, jelikož byla koordinována s pracemi jiných zhotovitelů na dešťové kanalizaci a současně s napojením hned několika nových či rekonstruovaných objektů na vodovodní řad, plynovod a splaškovou kanalizaci. Za diskomfort v průběhu prací se omlouváme, ale i díky této skutečnosti by komunikace měly zůstat řadu let celistvé a bez jakéhokoliv zásahu. Děkujeme všem obyvatelům lokality za trpělivost a součinnost a přikládáme několik fotografií z průběhu stavby.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení